Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 8 września 2009 r.

Sławomir Białek 31/08/2009 05:46

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Randox Laboratories Sp. z o.o zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 08 września 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
Program:
1. „Wynik oznaczenia materiału kontrolnego poza zakresem dopuszczalnego błędu – działania naprawcze, korygujące i zapobiegawcze" – dr n. farm. Hanna Zborowska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ WUM;
2. „Nowe Programy Międzynarodowej Zewnętrznej Kontroli Jakości" – mgr Radosław Wawrzyniak, Randox Laboratories Sp. z o.o.

Kierownik naukowy kursu: mgr Anna Stachurska

TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku: 20 października, 17 listopada i 8 grudnia.

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Adres siedziby naszego oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Copyright © 2004-2022 PTDL