Aktualności » Warszawa » Składki w 2021 roku

Sławomir Białek 07/02/2021 00:00

Szanowni Państwo, 

 

w roku 2021 wysokość obowiązkowej składki członkowskiej nie ulagła zmianie
i wynosi nadal: 

100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka)

 

Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

Informacje o spotkaniach online podam w następnym komunikacie. 

 

Z wyrazami szacunku 

/-/ dr Sławomir Białek
Przewodniczący 
Oddziału Warszawskiego PTDL

Copyright © 2004-2021 PTDL