Aktualności » Warszawa » Non Omnis Moriar

Sławomir Białek 11/03/2022 00:00

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, iż w dniu 10.01.2022 roku w wieku 94 lat zmarł

płk w st. spocz. dr n. med. Norbert Symonowicz
specjalista analityki lekarskiej

Pan dr Norbert Symonowicz był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Oddziału Warszawskiego oraz jego wieloletnim członkiem. Był również członkiem Zarządu Głównego PTDL w okresie prezesury prof. Jerzego Krawczyńskiego.

Od 1951 roku po uzyskaniu dyplomu lekarza dr Symonowicz służył w wojskowej służbie zdrowia, w tym w wojskowym szpitalu przy ulicy Szaserów, gdzie do roku 1986 roku sprawował funkcję kierownika Zakładu Analityki Lekarskiej. W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

W okresie kierowania Zakładem Analityki Lekarskiej czyli przez ponad 22 lata, Pan dr Norbert Symonowicz przyczynił się do wyszkolenia licznego gremium specjalistów diagnostyki laboratoryjnej i analityki klinicznej. Ponadto był pionierem we wdrażaniu automatyzacji badań laboratoryjnych. Był współautorem 20 publikacji i pierwszego w kraju podręcznika obejmującego całość ówczesnych laboratoryjnych metod diagnostycznych. Był także pierwszym przełożonym trzech późniejszych samodzielnych pracowników nauki.

Dr Norbert Symonowicz na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykłej skromności i o dużej mądrości życiowej, życzliwy dla współpracowników.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd i Członkowie Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Copyright © 2004-2023 PTDL