Aktualności » Warszawa » Link do spotkania naukowo-szkoleniowego 2.02.2023

Olga Ciepiela 02/02/2023 15:51

 

Link do spotkania dotyczącego zastosowania elektroforezy kapilarnej w praktyce dnia 2.02.2023 o godz.18:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1675352938072?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

 

Copyright © 2004-2023 PTDL