Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 10 lutego 2009 r.

Sławomir Białek 30/01/2009 08:55

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma HORIBA ABX zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 lutego 2009 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
Program:
1. „Nadkrzepliwość w chorobach nowotworowych” – Prof. dr hab. Milena Dąbrowska, Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2. „Nowe rozwiązania w diagnostyce koagulologicznej” – Justyna Korzeń, HORIBA ABX Sp. z o. o.

TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
10 marca, 21 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca, 8 września, 20 października, 17 listopada oraz 8 grudnia.

PRZYPOMINAMY, IŻ:
* wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
* w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
* w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
* pełne przyznanie praw członkowskich, wygasłych na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich jest możliwe po uregulowaniu należności z tytułu opłat zaległych składek za 1 rok wstecz i za rok bieżący. Decyzję w tej sprawie, podejmuje Zarząd Główny po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału.

W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Adres siedziby naszego oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Opłacenie składki członkowskiej za 2009r do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich czterech numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

Copyright © 2004-2022 PTDL