Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 13 stycznia 2009 r.

Sławomir Białek 05/01/2009 08:39

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2009 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/103

Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
Program:
1/ "Astma aspirynowa" – dr Sławomir Białek, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.
2/ "Współczesne metody badań w diagnostyce in vitro" - dr Bogusław M. Warzocha, Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
10 luty, 10 marzec, 21 kwiecień, 12 maj, 16 czerwiec, 8 wrzesień, 20 październik, 17 listopad oraz 8 grudzień

PRZYPOMINAMY, IŻ:
* wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
* w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
* w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
* w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:
65 1020 1097 0000 7402 0116 4177
Adres siedziby naszego oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Opłacenie składki członkowskiej za 2009r do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich czterech numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

Copyright © 2004-2022 PTDL