Aktualności » Warszawa » Zasady opłacania składek członkowskich

Sławomir Białek 05/02/2008 04:21

Szanowni Państwo,
Opłacenie składki członkowskiej za 2008r do końca lutego gwarantuje regularne otrzymywanie czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.
Przypominamy, iż:
* od 2008r wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
* w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
* w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
* w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:
65 1020 1097 0000 7402 0116 4177
Adres siedziby naszego oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Copyright © 2004-2022 PTDL