Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 11 stycznia 2011 roku

Sławomir Białek 02/01/2011 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma EMAPOL zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska

Program:

1/ Oddziaływanie komórek raka stercza z fibronektyną w warunkach in vitro - dr n. med. Anna 
    Stachurska, Zakład Biofizyki CMKP. 

2/ Możliwości oznaczania PSA i innych markerów nowotworowych z wykorzystaniem testów 
    immunopchromatograficznych oraz testów immunoenzymatycznych - mgr Marek Błaszczak, firma
    EMAPOL, Gdańsk.

3/ Aktualności w Zarządzie Głównym PTDL - dr n. farm. Hanna Zborowska.

Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Adres siedziby naszego Oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Terminy posiedzeń w 2011 roku: 11 stycznia, 08 lutego, 15 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL