Aktualności » Warszawa » Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe 8 lutego 2011 roku

Sławomir Białek 04/02/2011 05:36

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo–szkoleniowe, które odbędzie się dnia 08 lutego 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 Prowadzenie: dr Hanna Zborowska

 Program:

  1. „Plejotropowe działanie statyn - nadzieje i wyzwania" –  wygłosi mgr Agata Leszczyńska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
  2. Aktualności w ZG PTDL
  3. Wystąpienie przedstawiciela firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Adres siedziby naszego Oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 22 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL