Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 19/11/2014 10:45

 • Jacek Majda 18/11/2014 07:36

 • Jacek Majda 13/11/2014 00:00

  Informujemy, że wszystkie osoby które zgłosiły chęć udział w szkoleniu zostały zakwalifikowane.
  Szkolenie odbędzie się
  w Katedrze Analityki Medycznej UM we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211A w dniu 18.11.2014 

  PROGRAM 

  09:00 – 09:10 – Powitanie

  09:10 – 09:30 – Wykład wprowadzający

  09:30 – 10:45 – Wykład część I

  10:45 – 11:00 – Przerwa I

  11:00 – 12:30 – Wykład część II

  12:30 – 12:45 – Przerwa II

  12:45 – 14:00 – Wykład część III

  14:00 – 14:15 – Test + ankieta satysfakcji

  14:15 – 14:30 – Wręczenie certyfikatów

 • Jacek Majda 24/10/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2014 r. odbędzie się w Katedrze Analityki Medycznej UM we wrocławiu ul. Borowska 211A kolejne szkolenie z cyklu DIAGKOMPAS, organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl  , gdzie dostępny jest również formularz zgłoszenia uczestnictwa.

  Niezbędnych informacji udziela sekretarz Oddzialu PTDL we Wrocławiu  Pani mgr Beata Jeziorska.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

 • Jacek Majda 16/10/2014 00:00

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz firma ARGENTA zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe we środę 22 października 2014 o godz. 12.00, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ul. Matejki 6.

  PROGRAM:

  Rola diagnosty laboratoryjnego w toksykologii sądowej - czy jest sens tworzenia nowej specjalizacji ?

  dr n.med., mgr chemii Marcin Zawadzki

  specjalista medycyny sądowej, toksykolog

  Kierownik Pracowni Toksykologii Sądowej

  Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Oferta biochemiczna i toksykologiczna firmy Thermo Fisher Scientific.

  dr Krzysztof Sobczyk

  Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat uczestnictwa proszone są o kierowanie zgłoszeń (imię i nazwisko) na e-mail: beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 20.10.2014 do godz. 13.00. Zgłoszenia dosłane w późniejszym terminie z przyczyn organizacyjnych nie będą przyjmowane.

 • Jacek Majda 11/09/2014 01:36

 • Jacek Majda 11/09/2014 01:23

 • Jacek Majda 26/05/2014 11:09

  PROGRAM

  13 czerwca 2014r (piątek)

   

  10.00-10.30    Otwarcie  Wystawy Sprzętu i Materiałów do Diagnostyki Laboratoryjnej

  10.30-10.45    Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji.

                      Otwarcie Konferencji

   

  SESJA I

  „Rola diagnosty laboratoryjnego i lekarza-klinicysty w opiece nad pacjentem onkologicznym”

   

  Prowadzący: prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa, prof. dr hab. Ireneusz Całkosiński

   

  10.45-11.30    50 - lat antygenu karcynoembrionalnego (CEA).

                         Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa (Centrum Onkologii Instytut

                         im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie)

  11.30-12.15    Wirusy onkolityczne w leczeniu nowotworów. „Współczesne trendy”.                           

                          Dr Beata Orzechowska (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN  

                          Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych Laboratorium wirusologii).

  12.15-13.00    Rozmaz krwi obwodowej w nowoczesnej onkologii hematologicznej.                    

                          Dr n. med. Ewa Czernik (Warszawa)

  13.00-13.30     Analiza zdawalności egzaminu specjalizacyjnego z medycznej diagnostyki 

                          laboratoryjnej - Konsultant Krajowy Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa

   

  13.30-14.45    Przerwa obiadowa

   

  SESJA II

   „Rola diagnosty laboratoryjnego i lekarza-klinicysty w opiece nad pacjentem z zespołem metabolicznym”

   

  Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

   

           

  14.45-15.30  Pacjent z nadciśnieniem tętniczym – problemy kliniczno-diagnostyczne.

                        Prof. dr hab. Marek Paradowski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

  15.30-16.15  Nowości w zespole metabolicznym - spojrzenie klinicysty.

                        Prof. dr hab. Marlena Broncel  (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

  16.15-17.00  Dysfunkcja tkanki tłuszczowej a cukrzyca typu 2.

                       dr n. med. Grażyna Sygitowicz ( Uniwersytet Medyczny w Warszawie )

   

  17.00-17.45   Rola badań laboratoryjnych w zespole metabolicznym.

                        Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz ( Uniwersytet Medyczny w Warszawie )

  17.45-18.30   Diagnostyka zaburzeń funkcji czynników regulujących zachowanie się ściany  

                        naczyń krwionośnych.

                        Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak ( Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu )

  18.30-18.40   Dyskusja

   

  20.00            Uroczysta Kolacja

   

  14 czerwca 2014r (sobota)

   

  SESJA III

   

  Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak, dr n. farm. Marek Majsnerowicz

   

  09.00-09.45     „Ocena przydatności wybranych markerów spożycia etanolu w diagnostyce 

                           różnicowej nagłych zgonów”. Mgr Olga Loska, dr n. med. Marcin Zawadzki   

                           Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  09.45-10.30    Hyperhomocysteinemia a choroby układu krążenia.

                          Dr n. med. Magdalena Stepnowska, Katedra Analityki Klinicznej, Zakład Med.   

                          Diag. Lab. GUMed

  10.30-11.15    Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki  nowoczesnym  

                         analizatorom -5 diff – na przykładzie BC-6800.

                         Mgr Andrzej Stępiński Warszawa

  11.15-12.00    Aminy Biogenne

                         Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

  12.00-12.10    Dyskusja

   

  12.10-12.20    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

   

  Wykaz Wystawców:

  Abbott Laboratories

  Alpha Diagnostics

  ARGENTA

  AQAMED

  Becton Dickinson

  BIO-MAR

  BIOMAXIMA

  BIOMEDICA

  BioMerieux

  Bio-Rad Polska Sp. z  o.o.

  Cezal

  Diagnostyka

  DiaHem

  Eclipse

  Euroimmun

  Horiba ABX

  HTL

  KSELMED

  Marcel

  Mindray

  MPW Med. Instruments

  POINTE

  Radiometer

  Randox

  Rex Company

  Roche Diagnostics

  Sarstedt

  SIEMENS

  STANDLAB

  SYSMEX

  Werfen

  Wiener Lab

   

 • Jacek Majda 30/04/2014 06:36

  W dniach 13.06 - 14.06.2014 w CRR KRUS "GRANIT" w Szklarskiej Porębie odbedzie VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szoleniowa Oddziałów Opolskiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego.

  W programie konferencji przewidujemy sześć sesji w tym jedną sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie pracy w formie plakatów. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w komunikacie nr 2.

  Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu bedzeie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbednego do zaliczenia przebiegu specjalizacji. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji. Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problem medyczne diagnostyki laboratoryjnej.

  Streszczenia plakatu (maksymalnie 300 słów, 1 strona A4 - czcionka Times New Roman 12 pkt. odsęp 1.5 lini) powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej - wstęp, cel pracy, metody wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej; wstęp, opis, wnioski.

  Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorówxnależy przygotować i przesłać do 7 czerwca 2014r. na adres: joanna.urbaniak@umed.wroc.pl Streszczenia zostaną wydrukowane.

  Wymiary plakatu: 90 x  120 cm

  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencjo do dnia 12.05.2014r "AMPULCO" S.C., 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 14 - tel./fax 768711138, 606 730 350 e-mail: biuro@ampulco.com.pl , www.ampulco.com.pl

  Należność, w kwocie 130 zł za udział w konferencji, należy wpłacić w terminie do 19.05.2014., na konto nume:

  CRR KRUS GRANIT W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

  58-580 SZKLARSKA PORĘBA

  ul. KOPERNIKA 14

  Nr rachunku: 54 1090 1984 0000 0005 2600 0473

  W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w terminie do 19.05.2014r. nastąpi automatycznie wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników.

  O udzaiale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL ! • Jacek Majda 29/04/2014 02:52

  KONFERENCJA NAUKOWA

  „KONSULTACJA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

  W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM”

   

   

  Wrocław, 9 maja 2014 r.

   

   

  Pod patronatem honorowym:

  JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  prof. dr hab. Marka Ziętka

   

   

  Organizatorzy:

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu

  Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej

  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych

  Forum Dolnośląskie Analityków

                                                         

  Miejsce obrad:

  Sala wykładowa im. Leonarda Kuczyńskiego Wydziału Farmaceutycznego UM,

  ul. Borowska 211 we Wrocławiu

   

  Komitet naukowy:

  prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

  dr hab Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw.

  dr Henryk Owczarek

  dr hab. Agnieszka Piwowar

   

   

  Komitet organizacyjny:

  Przewodnicząca: lek. med. Barbara Korzeniowska

  dr n. med. Jacek Majda

  mgr Renata Zygmuntowicz – Aniśko

  mgr Anna Prasznic

   

   

   

  Zgłoszenia:

  Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Państwa zgłoszenia przyjmujemy na stronie Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych pod adresem:  www.ptdl.pl na adres e-mailowy:  beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 05.05.2014 do godz. 15.00

   

   

  Program konferencji:

  8.00 - 9.00

  Rejestracja uczestników

  9.00 - 9.30

  Konsultacja diagnosty laboratoryjnego w medycznym laboratorium diagnostycznym

  Mieczysław Woźniak, UM Wrocław

  9.30 - 9.50

  Laboratoryjna opieka medyczna w medycznym laboratorium diagnostycznym -uwarunkowania prawne

  Henryk Owczarek

  9.50 - 10.20

  Poziom przygotowania do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego absolwentów analityki medycznej oraz studiów podyplomowych w zakresie mikrobiologii

  Marzenna Bartoszewicz, UM Wrocław

  10.20 - 10.50

  Laboratoryjna opieka medyczna w MLDL w opiece ambulatoryjnej

  Andrzej Kasprowicz, Anna Białecka, ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Kraków

  10.50. - 11.20

  Laboratoryjna opieka medyczna w medycznym laboratorium diagnostycznym w stacjonarnej opiece zdrowotnej

  Zofia Żak-Puławska, Szpital Powiatowy, Wołomin

  11.20 - 11.50

  Zasadność wykonywania zleconych badań laboratoryjnych w wybranych przypadkach diagnostycznych

  Wirginia Krzyściak, CMUJ Kraków

  11.50 - 12.20

  Przerwa kawowa

   

  12.20 - 12.50

   

  Laboratoryjna interpretacja wyników badań hematologicznych

  Mirosława Pietruczuk, UM Łódź

  12.50 - 13.20

  Rola diagnosty laboratoryjnego w opiece nad pacjentem z zaburzeniami koagulologicznymi

  Jacek Golański, UM Łódź

  13.20 - 13.50

  Laboratoryjna opieka medyczna w POZ: założenia a realizacja

  Elżbieta Rabsztyn, Szpital Urazowy, Piekary Śląskie

  13.50 - 14.20

  Rola konsultacji serologicznych w relacji diagnosta laboratoryjny-lekarz

  Elżbieta Klausa, RCKiK Wrocław

  14.20 - 14.50

  Współpraca diagnosty laboratoryjnego z personelem oddziałów w zakresie funkcjonowania POCT

  Renata Zygmuntowicz, USK  Wrocław

   

Copyright © 2004-2014 PTDL