Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 15/04/2014 07:30

  KONFERENCJA NAUKOWA "KONSULTACJA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM"

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej informuje, że dnia 9 maja 2014r odbędzie się Konferencja naukowa

  pod patronatem honorowym:

  JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  prof.dr hab. Marka Ziętka 

     Organizatorzy:

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego we Wroclawiu

  Wydział farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej

  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Forum Dolnośląskie Analityków

  Miejsce obrad:

  Sala Wykładowaim. Leonarda Kuczyńskiego Wydziału farmaceutycznego UM,

  ul. Borowska 211 we Wrocławiu

  Komitet naukowy:

  prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

  dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw.

  dr Henryk Owczarek

  dr hab. Agnieszka Piwowar

  Komitet organizacyjny:

  Przewodnicząca: lek.med. Barbara Korzeniowska

  dr n.med. Jacek Majda

  mgr Renata Zygmuntowicz-Aniśko

  mgr Anna Prasznic

  Zgłoszenia:

  Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Państwa zgłoszenia przyjmujemy na stronie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej pod adresem: www.ptdl.pl na adres e-mailowy: beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 05.05.2014r do godz. 15.00.

  Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

  Program konferencji:

  8.00- 9.00   Rejestracja uczestników

  9.00- 9.30    Konsultacja diagnosty laboratoryjnego w medycznym

                         laboratorium diagnostycznym

                        Mieczysław Woźniak, UM Wrocław 

  9.30- 9.50    Laboratoryjna opieka medyczna w medycznym laboratorium

                        diagnostycznym- uwarunkowania prawne 

                        Henryk Owczarek

  9.50- 10.20  Poziom przygotowania do wykonywania zawodu diagnosty

                         laboratoryjnego absolwentów analityki medycznej  oraz studiów

                         podyplomowych w zakresie mikrobiologii

                         Marzena Bartoszewicz, UM Wrocław

  10.20- 10.50 Laboratoryjna opieka medyczna w MLDL w opiece ambulatoryjnej

                         Andrzej Kasprowicz, Anna Białecka, ZOZ Centrum Badań

                         Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Kraków

  10.50- 11.20 Laboratoryjna opieka medyczna w medycznym laboratorium diagnostycznym 

                          w stacjonarnej opiece zdrowotnej

                         Zofia ŻAk-Puławska, Szpital Powiatowy,Wołomin

  11.20- 11.50 Zasadność wykonywania zleconych badań laboratoryjnych w wybranych

                          przypadkach diagnostycznych

                         Wirginia Krzyściak, CMUJ Kraków

  11.50- 12.20 Przerwa Kawowa

  12.20- 12.50 Laboratoryjna interpretacja wyników badań hematologicznych

                         Mirosława Pietruczuk, UM Łódź

  12.50- 13.20 Rola diagnosty laboratoryjnego w opiece nad pacjentem z zaburzeniami

                          koagulologicznymi

                         Jacek Golański, UM Łódź

  13.20- 13.50 Laboratoryjna opieka medyczna w POZ: założenia a realizacja

                         Elżbieta Rabsztyn, Szpital Urazowy, Piekary Śląskie

  13.50- 14.20 Rola konsultacji serologicznych w relacji diagnosta laboratoryjny- lekarz

                         Elżbieta Klausa, RCKiK Wrocław

  14.20- 14.50 Współpraca diagnosty laboratoryjnego z personelem oddziałów w zakresie 

                          funkcjonowania POCT

                         Renata Zygmuntowicz, USK Wrocław

 • Jacek Majda 21/03/2014 03:24

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz firma Bio-Ksel zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe we środę 9 kwietnia 2014r o godz. 12:00, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ul. Matejki 6.


  PROGRAM:

  "Stan zapalny a miażdżyca i jej kliniczne powikłania"- prof. Dariusz Sitkiewicz

  "Trudności metodyczne związane z wykonywaniem podstawowych badań układu krzepnięcia" - oferta firmy Bio-Ksel - Jakub Michalak.

  Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat uczestnictwa proszone są o kierowanie zgłoszeń ( imię i nazwisko ) na adres e-mail: beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 7 kwietnia 2014r do godz.13:00. Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.

 • Jacek Majda 27/02/2014 06:54

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz firma Bio- Mar zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe we środę 12 marca 2014r o godz. 12.00, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ul. Matejki 6.

  PROGRAM:

  „Nowoczesna diagnostyka uczuleń na powszechne alergeny” – Prof. dr hab. Marek Jutel – Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej UM Wrocław.

  Oferta firmy Bio-Mar - Piotr Krawczyk

  Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat uczestnictwa proszone są o kierowanie zgłoszeń (imię i nazwisko) na e-mail: beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 07.03.2014 do godz. 13.00. Zgłoszenia dosłane w późniejszym terminie z przyczyn organizacyjnych nie będą przyjmowane. 

 • Jacek Majda 12/02/2014 00:00

  Szanowni Państwo!


  Informujemy, że wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi 100 PLN, dla emerytów 20 PLN. 
  Przypominamy również, że aby otrzymywać czasopismo Diagnostyka Laboratoryjna, wpłaty należy dokonać do końca lutego 2014. 

  Nr konta PTDL O/Wrocław:

  77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

 • Jacek Majda 04/02/2014 01:53

  Osoby, które w roku 2013 nie otrzymały czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna” a zapłaciły składkę w terminie, proszone są o nadsyłanie e-maili na adres : beata.jeziorska@poczta.fm w tytule wpisując: Diagnostyka Laboratoryjna 2013

 • Jacek Majda 03/02/2014 07:45

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz firma Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe we środę 19 lutego 2014r o godz. 12.00, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ul. Matejki 6.

  PROGRAM:

  „AMH – diagnostyczny marker rezerwy jajnikowej” dr Mirosława Nowacka

  „Oferta firmy Beckman Coulter” mgr Andrzej Janus

  Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat uczestnictwa proszone są o kierowanie zgłoszeń (imię i nazwisko) na e-mail: beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 17.02.2014 do godz. 13.00 

 • Jacek Majda 27/01/2014 02:13

  Informuję, że materiały z konferencji "Przeszłość i przyszłość diagnostyki laboratoryjnej: diagnostyka molekularna i genetyczna", która odbyła się 17 stycznia 2014r. znajdują się pod podanym poniżej adresem internetowym:

  http://www.forensic.am.wroc.pl/content/view/77/65/

  Przewodniczący PTDL O/Wrocław
  Dr n. med. Jacek Majda

 • Jacek Majda 15/01/2014 04:13

  Komunikat CEM

  W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20).
  W jego wyniku nastąpią istotne zmiany w przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (zwanego dalej "PESDL"). Jednakże zgodnie z § 7 rozporządzenia, w najbliższej sesji egzaminacyjnej, która będzie odbywać się w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. egzamin zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach.
  Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu.
  Zgłoszenie do PESDL następuje na dotychczasowych zasadach, przy czym w myśl § 7 rozporządzenia, w przypadku sesji wiosennej 2014 r. termin złożenia wymaganych dokumentów oraz elektronicznego zgłoszenia upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W kolejnych latach czynności tych dla sesji wiosennej trzeba będzie dokonać do dnia 15 stycznia

 • Jacek Majda 29/12/2013 14:44

       Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej, Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL zapraszają na Ogólnopolską Konferencję pt:  "Przeszłość i przyszłość diagnostyki laboratoryjnej : diagnostyka molekularna i genetyczna". Konferencja odbędzie się 17 stycznia 2014r w sali konferencyjnejWwydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej ul. Borowska 211 (I pieęro)

   

  PROGRAM  9:30 — 9:45 Otwarcie Konferencji
  9:45 — 10:30 prof. dr hab.Tadeusz Dobosz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Genetyka przyszłością diagnostyki laboratoryjnej

  Sesja I Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
  Wiceprzewodniczący sesji: prof. dr hab. Tadeusz Dobosz


  10:30 — 11:20 dr Urszula Kasprzykowska Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Molekularna diagnostyka mikrobiologiczna (nie)zbędna?
  11:20 — 11:55 prof. dr hab. Małgorzata Sąsiadek Uniwersytet Medyczny we
  Wrocławiu
  Genetyka wczoraj, dziś i jutro - aspekty etyczne postępu w
  badaniach nad genetycznymi i epigenetycznymi mechanizmami
  chorób
  11:55 — 12:10 mgr Paweł Zatwarnicki Euroimmun Polska
  Zastosowanie mikromacierzy DNA w rutynowej diagnostyce
  genetycznej
  12:10 — 12:50 dr Dagmara Baczyńska Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  MikroRNA jako markery w diagnostyce chorób


  12:50 — 14:00 Przerwa kawowa / Sesja plakatowa


  Sesja II Przewodniczący sesji: dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw.
  Wiceprzewodniczący sesji: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak


  14:00 — 14:45 prof. dr hab. Mieczysław Chorąży Centrum Onkologii w Gliwicach
  Złożoność fenomenu życia i jej wpływ na diagnostykę
  medyczną
  14-45 — 15:20 dr Agnieszka Stembalska Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Zespoły dziedzicznej predyspozycji do nowotworów - wybrane
  zagadnienia
  15:20 — 15:55 prof. dr hab. Michał Jeleń Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Rola Patomorfologa w diagnostyce onkologicznej
  15:55 — 16:30 dr. hab. Piotr Dzięgiel prof. nadzw. Uniwersytet Medyczny we
  Wrocławiu
  Immunohistochemia w diagnostyce onkologicznej
  16:30 — 16:45 Zakończenie Konferencji

  Wykaz wystawców:

  Alpha Diagnostics sp. z o.o.

  BIOMEDICA POLAND sp. z o.o.

  EUROIMMUN POLSKA sp. z o.o.

  Roche Diagnostics Polska

  Rejestracja uczestników konferencji do dnia15 stycznia 2014 do godz: 20:00 na adres e-mailowy: beata.jeziorska@poczta.fm

 • Jacek Majda 03/12/2013 11:51

  Posiedzenia naukowo-szkoleniowe PTDL O/Wrocław w 2014 roku będą odbywały się w sali audiowizualnej DIL ul. Matejki 6, ogodz: 12:00

  19 luty

  12 marzec

  09 kwiecień

  14 maj

  22 październik

  26 listopad

  10 grudzień

  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szoleniowa odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w Szklarskiej Porębie

  Szanowni Państwo !

  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN

  Nr Konta PTDL O/Wrocław:

  77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

Copyright © 2004-2014 PTDL