Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 28/07/2014 06:48

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2014 r. odbędzie się w Katedrze Analityki Medycznej UM we wrocławiu ul. Borowska 211A kolejne szkolenie z cyklu DIAGKOMPAS, organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl  , gdzie dostępny jest również formularz zgłoszenia uczestnictwa.

  Niezbędnych informacji udziela sekretarz Oddzialu PTDL we Wrocławiu  Pani mgr Beata Jeziorska.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLENIU.

 • Jacek Majda 26/05/2014 11:09

  PROGRAM

  13 czerwca 2014r (piątek)

   

  10.00-10.30    Otwarcie  Wystawy Sprzętu i Materiałów do Diagnostyki Laboratoryjnej

  10.30-10.45    Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji.

                      Otwarcie Konferencji

   

  SESJA I

  „Rola diagnosty laboratoryjnego i lekarza-klinicysty w opiece nad pacjentem onkologicznym”

   

  Prowadzący: prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa, prof. dr hab. Ireneusz Całkosiński

   

  10.45-11.30    50 - lat antygenu karcynoembrionalnego (CEA).

                         Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa (Centrum Onkologii Instytut

                         im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie)

  11.30-12.15    Wirusy onkolityczne w leczeniu nowotworów. „Współczesne trendy”.                           

                          Dr Beata Orzechowska (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN  

                          Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych Laboratorium wirusologii).

  12.15-13.00    Rozmaz krwi obwodowej w nowoczesnej onkologii hematologicznej.                    

                          Dr n. med. Ewa Czernik (Warszawa)

  13.00-13.30     Analiza zdawalności egzaminu specjalizacyjnego z medycznej diagnostyki 

                          laboratoryjnej - Konsultant Krajowy Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa

   

  13.30-14.45    Przerwa obiadowa

   

  SESJA II

   „Rola diagnosty laboratoryjnego i lekarza-klinicysty w opiece nad pacjentem z zespołem metabolicznym”

   

  Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

   

           

  14.45-15.30  Pacjent z nadciśnieniem tętniczym – problemy kliniczno-diagnostyczne.

                        Prof. dr hab. Marek Paradowski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

  15.30-16.15  Nowości w zespole metabolicznym - spojrzenie klinicysty.

                        Prof. dr hab. Marlena Broncel  (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

  16.15-17.00  Dysfunkcja tkanki tłuszczowej a cukrzyca typu 2.

                       dr n. med. Grażyna Sygitowicz ( Uniwersytet Medyczny w Warszawie )

   

  17.00-17.45   Rola badań laboratoryjnych w zespole metabolicznym.

                        Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz ( Uniwersytet Medyczny w Warszawie )

  17.45-18.30   Diagnostyka zaburzeń funkcji czynników regulujących zachowanie się ściany  

                        naczyń krwionośnych.

                        Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak ( Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu )

  18.30-18.40   Dyskusja

   

  20.00            Uroczysta Kolacja

   

  14 czerwca 2014r (sobota)

   

  SESJA III

   

  Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak, dr n. farm. Marek Majsnerowicz

   

  09.00-09.45     „Ocena przydatności wybranych markerów spożycia etanolu w diagnostyce 

                           różnicowej nagłych zgonów”. Mgr Olga Loska, dr n. med. Marcin Zawadzki   

                           Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  09.45-10.30    Hyperhomocysteinemia a choroby układu krążenia.

                          Dr n. med. Magdalena Stepnowska, Katedra Analityki Klinicznej, Zakład Med.   

                          Diag. Lab. GUMed

  10.30-11.15    Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki  nowoczesnym  

                         analizatorom -5 diff – na przykładzie BC-6800.

                         Mgr Andrzej Stępiński Warszawa

  11.15-12.00    Aminy Biogenne

                         Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

  12.00-12.10    Dyskusja

   

  12.10-12.20    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

   

  Wykaz Wystawców:

  Abbott Laboratories

  Alpha Diagnostics

  ARGENTA

  AQAMED

  Becton Dickinson

  BIO-MAR

  BIOMAXIMA

  BIOMEDICA

  BioMerieux

  Bio-Rad Polska Sp. z  o.o.

  Cezal

  Diagnostyka

  DiaHem

  Eclipse

  Euroimmun

  Horiba ABX

  HTL

  KSELMED

  Marcel

  Mindray

  MPW Med. Instruments

  POINTE

  Radiometer

  Randox

  Rex Company

  Roche Diagnostics

  Sarstedt

  SIEMENS

  STANDLAB

  SYSMEX

  Werfen

  Wiener Lab

   

 • Jacek Majda 30/04/2014 06:36

  W dniach 13.06 - 14.06.2014 w CRR KRUS "GRANIT" w Szklarskiej Porębie odbedzie VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szoleniowa Oddziałów Opolskiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego.

  W programie konferencji przewidujemy sześć sesji w tym jedną sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie pracy w formie plakatów. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w komunikacie nr 2.

  Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu bedzeie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbednego do zaliczenia przebiegu specjalizacji. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji. Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problem medyczne diagnostyki laboratoryjnej.

  Streszczenia plakatu (maksymalnie 300 słów, 1 strona A4 - czcionka Times New Roman 12 pkt. odsęp 1.5 lini) powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej - wstęp, cel pracy, metody wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej; wstęp, opis, wnioski.

  Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorówxnależy przygotować i przesłać do 7 czerwca 2014r. na adres: joanna.urbaniak@umed.wroc.pl Streszczenia zostaną wydrukowane.

  Wymiary plakatu: 90 x  120 cm

  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencjo do dnia 12.05.2014r "AMPULCO" S.C., 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 14 - tel./fax 768711138, 606 730 350 e-mail: biuro@ampulco.com.pl , www.ampulco.com.pl

  Należność, w kwocie 130 zł za udział w konferencji, należy wpłacić w terminie do 19.05.2014., na konto nume:

  CRR KRUS GRANIT W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

  58-580 SZKLARSKA PORĘBA

  ul. KOPERNIKA 14

  Nr rachunku: 54 1090 1984 0000 0005 2600 0473

  W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w terminie do 19.05.2014r. nastąpi automatycznie wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników.

  O udzaiale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL ! • Jacek Majda 29/04/2014 02:52

  KONFERENCJA NAUKOWA

  „KONSULTACJA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

  W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM”

   

   

  Wrocław, 9 maja 2014 r.

   

   

  Pod patronatem honorowym:

  JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  prof. dr hab. Marka Ziętka

   

   

  Organizatorzy:

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu

  Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej

  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych

  Forum Dolnośląskie Analityków

                                                         

  Miejsce obrad:

  Sala wykładowa im. Leonarda Kuczyńskiego Wydziału Farmaceutycznego UM,

  ul. Borowska 211 we Wrocławiu

   

  Komitet naukowy:

  prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

  dr hab Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw.

  dr Henryk Owczarek

  dr hab. Agnieszka Piwowar

   

   

  Komitet organizacyjny:

  Przewodnicząca: lek. med. Barbara Korzeniowska

  dr n. med. Jacek Majda

  mgr Renata Zygmuntowicz – Aniśko

  mgr Anna Prasznic

   

   

   

  Zgłoszenia:

  Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Państwa zgłoszenia przyjmujemy na stronie Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych pod adresem:  www.ptdl.pl na adres e-mailowy:  beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 05.05.2014 do godz. 15.00

   

   

  Program konferencji:

  8.00 - 9.00

  Rejestracja uczestników

  9.00 - 9.30

  Konsultacja diagnosty laboratoryjnego w medycznym laboratorium diagnostycznym

  Mieczysław Woźniak, UM Wrocław

  9.30 - 9.50

  Laboratoryjna opieka medyczna w medycznym laboratorium diagnostycznym -uwarunkowania prawne

  Henryk Owczarek

  9.50 - 10.20

  Poziom przygotowania do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego absolwentów analityki medycznej oraz studiów podyplomowych w zakresie mikrobiologii

  Marzenna Bartoszewicz, UM Wrocław

  10.20 - 10.50

  Laboratoryjna opieka medyczna w MLDL w opiece ambulatoryjnej

  Andrzej Kasprowicz, Anna Białecka, ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Kraków

  10.50. - 11.20

  Laboratoryjna opieka medyczna w medycznym laboratorium diagnostycznym w stacjonarnej opiece zdrowotnej

  Zofia Żak-Puławska, Szpital Powiatowy, Wołomin

  11.20 - 11.50

  Zasadność wykonywania zleconych badań laboratoryjnych w wybranych przypadkach diagnostycznych

  Wirginia Krzyściak, CMUJ Kraków

  11.50 - 12.20

  Przerwa kawowa

   

  12.20 - 12.50

   

  Laboratoryjna interpretacja wyników badań hematologicznych

  Mirosława Pietruczuk, UM Łódź

  12.50 - 13.20

  Rola diagnosty laboratoryjnego w opiece nad pacjentem z zaburzeniami koagulologicznymi

  Jacek Golański, UM Łódź

  13.20 - 13.50

  Laboratoryjna opieka medyczna w POZ: założenia a realizacja

  Elżbieta Rabsztyn, Szpital Urazowy, Piekary Śląskie

  13.50 - 14.20

  Rola konsultacji serologicznych w relacji diagnosta laboratoryjny-lekarz

  Elżbieta Klausa, RCKiK Wrocław

  14.20 - 14.50

  Współpraca diagnosty laboratoryjnego z personelem oddziałów w zakresie funkcjonowania POCT

  Renata Zygmuntowicz, USK  Wrocław

   

 • Jacek Majda 27/04/2014 16:04

  Plakat konferencji 9 maja 2014

 • Jacek Majda 15/04/2014 07:30

  KONFERENCJA NAUKOWA "KONSULTACJA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM"

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej informuje, że dnia 9 maja 2014r odbędzie się Konferencja naukowa

  pod patronatem honorowym:

  JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  prof.dr hab. Marka Ziętka 

     Organizatorzy:

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego we Wroclawiu

  Wydział farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej

  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Forum Dolnośląskie Analityków

  Miejsce obrad:

  Sala Wykładowaim. Leonarda Kuczyńskiego Wydziału farmaceutycznego UM,

  ul. Borowska 211 we Wrocławiu

  Komitet naukowy:

  prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

  dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw.

  dr Henryk Owczarek

  dr hab. Agnieszka Piwowar

  Komitet organizacyjny:

  Przewodnicząca: lek.med. Barbara Korzeniowska

  dr n.med. Jacek Majda

  mgr Renata Zygmuntowicz-Aniśko

  mgr Anna Prasznic

  Zgłoszenia:

  Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Państwa zgłoszenia przyjmujemy na stronie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej pod adresem: www.ptdl.pl na adres e-mailowy: beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 05.05.2014r do godz. 15.00.

  Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

  Program konferencji:

  8.00- 9.00   Rejestracja uczestników

  9.00- 9.30    Konsultacja diagnosty laboratoryjnego w medycznym

                         laboratorium diagnostycznym

                        Mieczysław Woźniak, UM Wrocław 

  9.30- 9.50    Laboratoryjna opieka medyczna w medycznym laboratorium

                        diagnostycznym- uwarunkowania prawne 

                        Henryk Owczarek

  9.50- 10.20  Poziom przygotowania do wykonywania zawodu diagnosty

                         laboratoryjnego absolwentów analityki medycznej  oraz studiów

                         podyplomowych w zakresie mikrobiologii

                         Marzenna Bartoszewicz, UM Wrocław

  10.20- 10.50 Laboratoryjna opieka medyczna w MLDL w opiece ambulatoryjnej

                         Andrzej Kasprowicz, Anna Białecka, ZOZ Centrum Badań

                         Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Kraków

  10.50- 11.20 Laboratoryjna opieka medyczna w medycznym laboratorium diagnostycznym 

                          w stacjonarnej opiece zdrowotnej

                         Zofia Żak-Puławska, Szpital Powiatowy,Wołomin

  11.20- 11.50 Zasadność wykonywania zleconych badań laboratoryjnych w wybranych

                          przypadkach diagnostycznych

                         Wirginia Krzyściak, CMUJ Kraków

  11.50- 12.20 Przerwa Kawowa

  12.20- 12.50 Laboratoryjna interpretacja wyników badań hematologicznych

                         Mirosława Pietruczuk, UM Łódź

  12.50- 13.20 Rola diagnosty laboratoryjnego w opiece nad pacjentem z zaburzeniami

                          koagulologicznymi

                         Jacek Golański, UM Łódź

  13.20- 13.50 Laboratoryjna opieka medyczna w POZ: założenia a realizacja

                         Elżbieta Rabsztyn, Szpital Urazowy, Piekary Śląskie

  13.50- 14.20 Rola konsultacji serologicznych w relacji diagnosta laboratoryjny- lekarz

                         Elżbieta Klausa, RCKiK Wrocław

  14.20- 14.50 Współpraca diagnosty laboratoryjnego z personelem oddziałów w zakresie 

                          funkcjonowania POCT

                         Renata Zygmuntowicz, USK Wrocław

 • Jacek Majda 21/03/2014 03:24

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz firma Bio-Ksel zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe we środę 9 kwietnia 2014r o godz. 12:00, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ul. Matejki 6.


  PROGRAM:

  "Stan zapalny a miażdżyca i jej kliniczne powikłania"- prof. Dariusz Sitkiewicz

  "Trudności metodyczne związane z wykonywaniem podstawowych badań układu krzepnięcia" - oferta firmy Bio-Ksel - Jakub Michalak.

  Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat uczestnictwa proszone są o kierowanie zgłoszeń ( imię i nazwisko ) na adres e-mail: beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 7 kwietnia 2014r do godz.13:00. Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.

 • Jacek Majda 27/02/2014 06:54

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz firma Bio- Mar zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe we środę 12 marca 2014r o godz. 12.00, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ul. Matejki 6.

  PROGRAM:

  „Nowoczesna diagnostyka uczuleń na powszechne alergeny” – Prof. dr hab. Marek Jutel – Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej UM Wrocław.

  Oferta firmy Bio-Mar - Piotr Krawczyk

  Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat uczestnictwa proszone są o kierowanie zgłoszeń (imię i nazwisko) na e-mail: beata.jeziorska@poczta.fm do dnia 07.03.2014 do godz. 13.00. Zgłoszenia dosłane w późniejszym terminie z przyczyn organizacyjnych nie będą przyjmowane. 

 • Jacek Majda 12/02/2014 00:00

  Szanowni Państwo!


  Informujemy, że wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi 100 PLN, dla emerytów 20 PLN. 
  Przypominamy również, że aby otrzymywać czasopismo Diagnostyka Laboratoryjna, wpłaty należy dokonać do końca lutego 2014. 

  Nr konta PTDL O/Wrocław:

  77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

 • Jacek Majda 04/02/2014 01:53

  Osoby, które w roku 2013 nie otrzymały czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna” a zapłaciły składkę w terminie, proszone są o nadsyłanie e-maili na adres : beata.jeziorska@poczta.fm w tytule wpisując: Diagnostyka Laboratoryjna 2013

Copyright © 2004-2014 PTDL