Aktualności » Wrocław

 • Olga Loska-Rytwińska 06/06/2023 10:55

  LINK: https://umw.testportal.pl/test.html?t=GeUgQWBA32LH 

  życzymy powodzenia

 • Olga Loska-Rytwińska 05/06/2023 15:52

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za udział w Konferencji "Rzeczywistość a innowacje w medycynie laboratoryjnej", która odbyła się w dniach 25-26.05.2023.
  Pragniemy poinformować, że link do testu online umożliwiającego uzyskanie 10  punktów edukacyjnych będzie dostępny na stronie PTDL oddział Wrocław od dnia 06.06.2023r.

  Test można rozwiązać w dowolnym momencie do dnia 13.06.2023r. na platformie TestPortal, a zaliczenie nastąpi po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 60% pytań. Zaliczenie testu będzie podstawą do przesłania przez organizatorów certyfikatu, wraz z punktami edukacyjnymi, na podany w trakcie rejestracji e-mail.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: ptdlwroclaw@gmail.com

 • Olga Loska-Rytwińska 13/04/2023 11:37

  Informujemy, że podczas konferencji "RZECZYWISTOŚĆ A INNOWACJE W MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ" wrocławskiego oddziału PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej UMW - SZKLARSKA PORĘBA 25–26.05.2023 będzie możliwe uzyskanie 10 punktów edukacyjnych (tzw. twardych), po zaliczeniu testu sprawdzajacego zdobytą wiedzę.

 • Olga Loska-Rytwińska 25/03/2023 18:10

  Konferencja
   "RZECZYWISTOŚĆ A INNOWACJE W MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ" 
  wrocławskiego oddziału PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej UMW 
  SZKLARSKA PORĘBA 25–26.05.2023

   

  Regulamin przygotowania streszczeń i plakatów

   1. W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów.

  2. Tematyka plakatów powinna obejmować zagadnienia z obszaru medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.

  3. Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski/podsumowanie.

  4.Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.

  5. Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przesłać do 05 maja 2023 r. na adres e-mail: agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl 

  6. Po przesłaniu streszczeń autorzy w ciągu 3 dni roboczych otrzymają wiadomość zwrotną informującą, czy praca została przyjęta.

  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie streszczenia zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.

  8. Sesja plakatowa będzie prezentowana od otwarcia do zamknięcia Konferencji.

  9. Graficzną formę streszczenia (plakat) należy wydrukować i umieścić w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu niezwłocznie po rejestracji. Plakat powinien spełniać następujące kryteria:

  – wymiary plakatu: format A1 (594 × 841 mm), orientacja pionowa

  – powinien zawierać tytuł, imiona i nazwiska oraz afiliację autorów

  – powinien posiadać czytelnie wyodrębnione odpowiednie części:

  • w przypadku pracy oryginalnej: wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki, wnioski i – jeśli to konieczne – spis piśmiennictwa
  • w przypadku pracy przeglądowej: treść plakatu i spis piśmiennictwa (maks. 10 pozycji, pochodzących głównie z ostatnich 5 lat)

  – wszystkie grafiki powinny być zaopatrzone w opis w języku polskim. Grafiki zapożyczone można przedstawić na plakacie wyłącznie z podaniem źródła.

  10.  Autorów prosimy, by w czasie sesji plakatowej zaprezentowali swoje prace (max. do 5 min).

  11.  Ocena zaprezentowanych plakatów odbędzie się w dniu 26.05.2023 między 12:30 a 13:30.

  12.  Przewidziane są trzy nagrody rzeczowe za najlepsze prace. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas oficjalnego zamknięcia konferencji. W przypadku niemożności osobistego odbioru nagrody przez laureata, zostanie ona przesłana pocztą na adres autora będącego Uczestnikiem czynnym, podany w formularzu zgłoszeniowym.

  13.Członkowie Komitetu Organizacyjnego i Naukowego nie mogą brać udziału w konkursie, przy czym ich prace mogą być prezentowane.


  Udział w sesji plakatowej dla studentów jest darmowy.

 • Olga Loska-Rytwińska 22/03/2023 18:54

  Szanowni Państwo, 

  W imieniu wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz Katedry Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w KonferencjiRzeczywistość a innowacje w medycynie laboratoryjnej".

  Konferencja odbędzie się  w dniach  25 - 26 maja 2023r. w Szklarskiej Porębie na terenie Hotelu „BORNIT”.

  Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej:  http://www.ampulco.eu/

  Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące sesji plakatowej zostaną opublikowane w następnym komunikacie. 

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

  PLAN KONFERENCJI: 

  I dzień, 25 maja 2023 r.

  SESJA I
  WYKŁADY INAUGURACYJNE ZAPROSZONYCH GOŚCI

  10.00–11.30

  • 10.00–10.30 „Komponenty macierzy pozakomórkowej jako potencjalne biomarkery diagnostyczne chorób reumatycznych”

  Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

   

  • 10.30–11.00 „Organokiny – rola w metabolizmie”

  Konsultant Krajowa w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

   

  • 11.00–11.30 Rozdanie nagród i odznaczeń KIDL

  Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

  mgr Monika Pintal-Ślimak

   

  SESJA II
  DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

  11.30–12.30

  Prowadzący sesję:        prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, dr n. med. Mariusz Szablewski

  • 11.30–12.00 „Zarys nowych rekomendacji dotyczących oceny ANA”

  dr Katarzyna Fischer, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii PUM w Szczecinie

  • 12.00–12.30 „Bezinwazyjna diagnostyka w nefrologii – nowe rekomendacje KDIGO”

  dr inż. Tomasz Janiszewski, Euroimmun

   

  SESJA III

  ROLA LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WE WSTĘPNYM ROZPOZNANIU WYBRANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

  12.30–14.00

  Prowadzący sesję:        prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, dr n. med. Mariusz Szablewski

  • 12.30–13.00 „Laboratoryjne badania diagnostyczne w ramach opieki koordynowanej w POZ”

  Dr n. med. Mariusz Szablewski, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

   

  • 13.00–13.30 „BNP/NT-proBNP w budżecie powierzonym w ramach opieki koordynowanej POZ?”

  prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-Centralny Szpital Weteranów UM w Łodzi

   

  • 13.30–14.00 „Rola oznaczeń biomarkerów w chorobie Alzheimera”

  Tomasz Kucharski, Roche Diagnostics Polska

   

  PRZERWA OBIADOWA 14.00–15.00

   

  SESJA IV

  QUO VADIS MEDYCYNO LABORATORYJNA?

  15.00–18.50

  Prowadzący sesję:        prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, dr n. med. Rafał Wlazeł

  • 15.00–15.20 „Nowe technologie w biochemii: analizator BS-600M – kompaktowy system o dużych możliwościach”

  mgr Mariusz Śliwowski, Mindray Medical Poland Sp. z o.o.

   

  • 15.20–15.50 „Jak wykorzystujemy nasz genom”

  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  • 15.50–16.20 „Cząsteczki ncRNA jako istotne biomarkery wielu chorób”

  dr hab. Grażyna Sygitowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  • 16.20–16.40 „Faza przedanalityczna oznaczeń rzadkich”

  Przemysław Hahn, Account Manager Life Science, Sarstedt

   

  Przerwa 16.40–17.00

   

  • 17.00–17.20 „Wyzwania medyczne w codziennej pracy laboratoryjnej”

  mgr Agnieszka Suchan, mgr Agata Richter, Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

   

  • 17.20–17.50 „Niezależna kontrola jakości w MLD – świadomość, wyzwanie i bezpieczeństwo”

  dr n. med. Rafał Wlazeł, UM Łódź

   

  • 17.50–18.20 „Badania POCT – rozwiązania organizacyjno-prawne”

  mgr Arkadiusz Wnuk, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

   

  • 18.20–18.50 „Niedobór i nadmiar żelaza – współczesne parametry diagnostyczne”

  dr n. med. Iwona Urbanowicz, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

   

  • 18.50- 19.10 „Wybrane problemy techniczne i rozwiązania dotyczące Real-Time PCR”

  Agnieszka Łuczak, IMOGENA Sp. z o.o.

   

   

  20.00 kolacja

   

   

  II dzień, 26 maja 2023 r.

  SESJA V

  Zawód diagnosty laboratoryjnego – czy nadążamy za zmianami w ochronie zdrowia?

  9.00–10.00

  Prowadzący sesję:        dr hab. Iwona Bil-Lula, profesor uczelni, dr n. med. Jacek Majda

  • 9.00–9.30 „Medycyna laboratoryjna w Polsce – zmiany, wyzwania, perspektywy”

  mgr Piotr Brzyśkiewicz, Członek Prezydium KRDL VI kadencji

   

  • 9.30–10.00 „Problemy organizacyjne medycznych laboratoriów diagnostycznych w województwie dolnośląskim”

  dr n. med Jacek Majda, konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

   

  SESJA VI

  ZAGADNIENIA DIAGNOSTYCZNE – ZAWSZE AKTUALNE

  10.00–12.20

  Prowadzący sesję:        dr hab. Iwona Bil-Lula, profesor uczelni, dr n. med. Jacek Majda

  • 10.00–10.20 „Nowe technologie oznaczania płytek krwi metodą optyczną w analizatorze YUMIZEN H2500”

  Danuta Haertle, Horiba Medical

   

  • 10.20–10.50 „Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób neurodegeneracyjnych”

  dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

   

  • 10.50–11.20 „Rola diagnostyki laboratoryjnej w technikach wspomaganego rozrodu”

  dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

   

  • 11.20–11.50 „Badania profilaktyczne w raku piersi – czy wykonywać rutynowo badanie mutacji w genach BRCA?”

  lek. Katarzyna Konat-Bąska, Centrum Chorób Piersi – Breast Unit, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Wrocław

   

  • 11.50–12.20 „Inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes w erze infekcji wirusowych –przypadki kliniczne”

  mgr Natalia Słabisz, dr n. med. Patrycja Leśnik, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

   

  SESJA PLAKATOWA

  12.30–13.30

  Prowadzący sesję:        dr hab. Iwona Bil-Lula, profesor uczelni, dr n. med. Olga Loska-Rytwińska

 • Olga Loska-Rytwińska 20/02/2023 12:15

  Szanowni Państwo, 

  nasze coroczne spotkanie w Szklarskiej Porębie odbędzie się w dniach 25-26 maja 2023. 

  Prosimy zarezerwować sobie ten termin. Szczegółowy plan wykładów oraz informacje organizacyjne podamy w najbliższym czasie. 

   

  pozdrawiam, 

  Olga Loska- Rytwińska 

 • Olga Loska-Rytwińska 06/02/2023 18:56

  Szanowni Państwo,

   Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich za rok 2023 oraz uregulowania zaległych składek. Informujemy, że certyfikaty z kolejnych spotkań PTDL premiowane punktami twardymi będą wysyłane drogą mailową jedynie osobom zweryfikowanym na liście członków PTDL z opłaconymi składkami członkowskimi. 

   

  W razie pytań dotyczących zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o kontakt mailowy na adres: ptdlwroclaw@gmail.com

   

  pozdrawiam, dr n. med. Olga Loska- Rytwińska

 • Olga Loska-Rytwińska 24/01/2023 10:50

  Szanowni Państwo,

  W związku z koniecznością aktualizacji listy członków PTDL oddział Wrocław zwracamy się z ogromną prośbą o przesłanie na adres e-mail: ptdlwroclaw@gmail.com potwierdzenia dokonania przelewu za składkę członkowską za rok 2023 z podaniem imienia, nazwiska, miejsca pracy oraz adresu e-mail do kontaktu.

  Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki członkowskiej PTDL na rok 2023 wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł. Prosimy również o uregulowanie zaległych składek.

  Nr konta PTDL Oddział Wrocław: 77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

   

  Osoby, które są chętne dołączyć do PTDL oddział Wrocław proszone są o uzupełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej do pobrania na stronie głównej PTDL i wysłanie skanu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki członkowskiej na w/w adres e-mail.

   

  W imieniu Zarządu

  dr n. med. Olga Loska- Rytwińska 

 • Olga Loska-Rytwińska 17/01/2023 07:15

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam 

  01 lutego 2023 r. (środa) o godzinie 12:00 

  do udziału w sympozjum naukowo-szkoleniowym.

   

  Sympozjum odbędzie się w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej
  Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu! 

  (komunikacja miejska- PRZYSTANEK ŚWIDNICKA, możliwość zaparkowania samochodu na parkingu podziemnym NMF)

   

  Współorganizatorami sympozjum są:

  • Katedra Analityki Medycznej
   Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Firma EMMA MDT Sp. z o.o
  • PTDL oddział Wrocław 

   

  Komitet Naukowy:

  dr hab. Iwona Bil-Lula, profesor uczelni 

  Katedra Analityki Medycznej
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  dr n. med. Jacek Majda
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  4. Wojskowy Szpital Kliniczny
   z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

   

   Komitet Organizacyjny:

   

  dr n. med. Olga Loska-Rytwińska   

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  4. Wojskowy Szpital Kliniczny
  z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

   

   Program:

   1.      12.00-13.00

  Nowoczesna Diagnostyka Chorób Alergologicznych – Diagnostyka Molekularna Alergii 

  dr hab. n.med. prof. nadzw. Marita Nittner-Marszalska

  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  2.     13.00-13.20

  Nowe możliwości diagnostyczne w chorobach alergologicznych i autoimmunizacyjnych

  Dr inż. Tomasz Bińczycki

  EMMA MDT Sp. z o.o.

  3.       13.20-13.45

  Q&A

   4.       13.45-14.00

  Test zaliczeniowy

   

  Za udział w posiedzeniu uczestnicy, po rozwiązaniu testu, uzyskają 2 punkty twarde.

   

  W celu uzyskania certyfikatu uczestnictwa prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: ptdlwroclaw@gmail.com

  W treści maila podając swoje imię i nazwisko. 

   

  do zobaczenia

  Przewodnicząca PTDL oddział Wrocław

  dr n. med. Olga Loska 


 • Olga Loska-Rytwińska 22/12/2022 08:52

Copyright © 2004-2023 PTDL