Aktualności » Wrocław » UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO NA 10 MAJA 2017

Jacek Majda 08/05/2017 00:00

W imieniu Zarządu  Wrocławskiego Oddziału PTDL zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej ul. Matejki 6 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o wcześniejsze przybycie i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami, łącznie z 2017 rokiem.

PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 10 maja 2017 roku, godz. 12.00

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
4. Wybór protokolantów zebrania
5. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
6. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
9. Wybór w głosowaniu tajnym:
 Przewodniczącego Zarządu
10. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego
11. Wybór w głosowaniu tajnym:
 Członków Zarządu Oddziału 7 osób
 Komisji Rewizyjnej 3 osób
 Sądu Koleżeńskiego 3 osoby

 Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Krakowie 
w dn. 03-06.09.2017.

12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
14. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu
15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
16. Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy
17. Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL
18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków
19. Rozwiązanie zebrania

Copyright © 2004-2017 PTDL

Szanowni Państwo

W dniach 3-6 września 2017 olbrzymie wydarzenia jakie odbywa się co 4 lata w naszym diagnostycznym środowisku XIX Zjazd PTDL i wystawa producentów IVD POLMEDLAB 2017. Szczegóły na stronie ptdl2017.pl

Do 30 maja niższa opłata rejestracyjna

Informacje o rejestracji

Biuro Organizacyjne Zjazdu

Aleksandra Zięba - informacje odnośnie XIX Zjazdu PTDL oraz wystawy POLMEDLAB 2017

 tel. +48 12 651 90 54, 506 037 92
e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Angelika Baran - informacje odnośnie rejestracji uczestników tel. + 48 12 651 90 15 e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca:
Danuta Kozłowska
tel. 663 680 186
e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl