Aktualności » Wrocław » XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole

Jacek Majda 01/09/2020 12:29

Informujemy, że termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do 6 września 2020 r.

Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należyprzesłać na adres: szklarska2020zgloszenie@gmail.com.

Autorzy otrzymają wiadomość zwrotną informującą czy praca została zakwalifikowana do druku.

Copyright © 2004-2020 PTDL