Aktualności » Wrocław » Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie - sesja plakatowa

Jacek Majda 11/08/2021 08:00

W dniach 16–17 września 2021 r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziałów wrocławskiego i opolskiego  PTDL połączona z XXIX Konferencją Naukowo-Szkoleniową Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego. W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

  • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
  • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
  • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
  • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 4 września na adres:
    agnieszka.sapa-wojciechowska@umed.wroc.pl.
  • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 2 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
  • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

Copyright © 2004-2021 PTDL