Aktualności » Wrocław » SESJA PLAKATOWA - Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie 19-20.05.2022

Jacek Majda 31/03/2022 08:25

W dniach 19-20.05.2022 r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego.
W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

  • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
  • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
  • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
  • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
  • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 29 kwietnia 2022 na adres e-mail:

agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

  • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 3 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
  • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

Copyright © 2004-2022 PTDL