Aktualności » Wrocław

 • Ewa Zagocka 23/02/2009 03:23

  Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL oraz firma Johnson & Johnson Poland Sp z o.o.
  zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w poniedziałek 2 marca,
  o godz 12.00 w sali DIL przy ul. Matejki 6

  W programie:
  1. Wykład pt. "Rola badań laboratoryjnych w chorobach nerek"
  wygłosi prof. dr hab. Dagna Bobilewicz, Laboratorium Centralne SPCSK w Warszawie

  2. Prezentację oferty firmy Ortho Clinical Diagnostics
  poprowadzi Małgorzata Majdyś

 • Ewa Zagocka 03/02/2009 06:28

  Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL oraz firma "Bio-Ksel" Sp. z o.o.
  zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w poniedziałek 16 lutego,
  o godz 12.00 w sali DIL przy ul. Matejki 6

  W programie:
  1. Wykład pt. "Diagnostyka stanów zakrzepowych"
  wygłosi dr hab. n. med. Jadwiga Nowicka

  2. Prezentacja oferty firmy "Bio-Ksel" Sp. z o.o.

  Uczestnicy spotkania otrzymają książki:
  Anna Raszeja "Badania układu hemostazy w praktyce laboratoryjnej"
  Bożenna Sawicka "Przeciw i prozakrzepowe działanie układu hemostazy"

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

  Składkę należy uregulować do dnia 28.02.2009 r., gdyż tylko wpłata w tym terminie będzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna". Członkowie IFCC opłacają dodatkowo składkę w wysokości 20,00 złotych.
  Numer konta PTDL o/Wrocław: 77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

 • Ewa Zagocka 10/12/2008 08:43

  Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL oraz Zarząd Oddziału Opolskiego PTDL
  zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe PT Członków Oddziału Wrocław i Oddziału Opole, które odbędzie się w poniedziałek 19 stycznia, o godz 12.00 w sali DIL przy ul. Matejki 6

  W programie:

  1. Sprawy bieżące KIDL - Prezes KRDL dr Henryk Owczarek

  2. "Czynniki fazy przedanalitycznej"
  - dr n. med. Wojciech Gernand, Collegium Medicum UJ

  3. Prezentacja oferty firmy ROCHE

  PT Członkowie PTDL O/Wrocław przed spotkaniem otrzymają certyfikaty uczestnictwa
  w spotkaniach naukowo-szkoleniowych w 2008 roku.

  Będą również wydawane certyfikaty za udział w konferencji zorganizowanej przez ROCHE-POLSKA 6.11.2008 oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

  Składkę należy uregulować do dnia 28.02.2009 r., gdyż tylko wpłata w tym terminie będzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna". Członkowie IFCC opłacają dodatkowo składkę w wysokości 20,00 złotych.

 • Ewa Zagocka 04/12/2008 06:24

  W 2009 roku posiedzenia naukowo-szkoleniowe PTDL o /Wrocław będą odbywały się w sali audiowizualnej DIL, przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu, w godzinach 12.00 - 14.00


  w PONIEDZIAŁKI

  19 stycznia
  16 lutego
  2 marca
  15 czerwca
  12 października
  16 listopada
  14 grudnia

  Serdecznie zapraszamy !!!

 • Ewa Zagocka 04/12/2008 06:13

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 17 grudnia,
  o godzinie 12.00, w sali DIL przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu

  Wykład pt.: "Cytometria przepływowa i jej zastosowanie w diagnostyce ostrych białaczek"
  wygłosi dr hab. n. med. Jadwiga Nowicka, AM we Wrocławiu

  Prezentację oferty firmy HORIBA ABX Sp. z o.o.
  "Nowatorskie rozwiązania w diagnostyce koagulologicznej"
  poprowadzi mgr Justyna Korzeń

  Komunikat:
  Przed spotkaniem możliwe będzie odebranie zaległych certyfikatów uczestnictwa w spotkaniach naukowo-szkoleniowych
  oraz zakup książek wydawnictwa MedPharm Polska (www.medpharm.pl)

 • Jacek Majda 28/09/2008 14:15

  Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL oraz firma EUROIMMUN POLSKA zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w środę 15 października, o godz 12.00 w sali DIL przy ul. Matejki 6

  PROGRAM SPOTKANIA
  12:00-12:30 Zakażenia z grupy TOCH. dr n. med. Małgorzata Klimczak
  12:30 – 13:00 Ocena przeciwciał niskoawidnych: alternatywa w diagnostyce świeżych zakażeń mgr Marta Mamińska
  13:00-13:30 Przewlekłe zapalne choroby jelit (CIBD): aspekty kliniczne i wartość badań serologicznych. dr n. med. Małgorzata Klimczak
  13:30 - 13:45 Dyskusja

 • Jacek Majda 09/09/2008 04:28

  Konferencja Naukowa
  „Wpływ czynników przedanalitycznych na jakość próbek w MLD”
  Wrocław 14.11.2008r.

  Moderator Konferencji – Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

  11.00 – powitanie Prezesa KRDL – dr Henryk Owczarek
  11.10 – wystąpienie Rektora AM – Prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
  11.20 – dr Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia – Regulacje dotyczące jakości w systemie ochrony zdrowia.
  11.35– Prof. Walter Guder - Jakość próbek diagnostycznych, przyczynek do zapewnienia jakości w fazie preanalitycznej (Die Qualität diagnostischer Proben, Beiträge zur Qualitätssicherung der Präanalytischen Phase)
  12.20 – Prof. dr hab. Andrzej Brzeziński – Problemy związane z międzylaboratoryjną oceną wiarygodności wyników
  12.50 – Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa – Problemy związane z kontrolą jakości badań markerów nowotworowych
  13.15 – dr Andrzej Krupa – Jakość w MLD widziana z poziomu płatnika (kasy chorych + NFZ)
  13.35 – Panelowa dyskusja
  14.00 – lunch

  Miejsce konferencji:
  Aula im. Jana Pawła II
  Akademicki Szpital Kliniczny
  ul. Borowska 213
  50-556 WROCŁAW

 • Ewa Zagocka 26/06/2008 14:43

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 04 - 05 września 2008 r odbędzie się
  III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W ŚWIETLE ZMIAN SYSYTEMOWYCH W OCHRONIE ZDROWIA" w Szklarskiej Porębie.

  Rozpoczęcie konferencji o godzinie 11.00 w dniu 04 września,
  planowane zakończenie o godzinie 15.00 w dniu 05 września.

  Koszt uczestnictwa wynosi 183 zł.
  Kwota obejmuje udział w wykładach i imprezach towarzyszących, nocleg i wyżywienie w hotelu KRUS.

  Liczba miejsc ograniczona, zakwaterowanie wg kolejności zgłoszeń.
  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne: www.ampulco.pl , tel./fax 76 871-11-38, 0606655424, 0606730350.
  (wpłaty gotówkowe do dnia 15 sierpnia).

 • Ewa Zagocka 28/05/2008 06:31

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 18 czerwca,
  o godzinie 12.00, w sali DIL przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu

  Gościem spotkania będzie Poseł na Sejm RP Pan MAREK BALICKI, który będzie odpowiadał
  na Państwa pytania dotyczące sposobu funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych w systemie ochrony zdrowia.

  Wykład pt.: "Problemy estymacji GFR"
  wygłosi dr Joanna Urbaniak, AM we Wrocławiu

  Pytania do Pana Posła można przygotować także w formie pisemnej i złożyć przed spotkaniem
  na ręce Przewodniczącego PTDL o/Wrocław Pana dr Jacka Majdy.

 • Ewa Zagocka 08/05/2008 02:18

  16 maja 2008r (piątek)

  11.30-12.30
  Otwarcie Wystawy Sprzętu i Materiałów do Diagnostyki Laboratoryjnej

  13.30-13.35
  Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji. Otwarcie konferencji

  13.35-14.10
  Regulacje prawne jako element stymulujący postęp w diagnostyce laboratoryjnej.
  Konsultant Krajowy ds. Diagnostyki Laboratoryjnej Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

  14.10-14.50
  Polityka projakościowa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
  Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Dr Henryk Owczarek

  14.50 – 16.30 Sesja I

  14.50-15.25
  Rola badań laboratoryjnych w postępowaniu z pacjentem kardiologicznym.
  Prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz (Warszawa)

  15.25-16.15
  Nowe markery kariologiczne. Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski (Łódź)

  16.15-16.30
  Ocena użyteczności klinicznej wybranych wskaźników laboratoryjnych w predykcji
  i monitorowaniu zawału mięśnia sercowego u chorych z powtórnym (kolejnym) zawałem.
  Małgorzata Plat (Łódź)

  16.30-17.00
  „ Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce klinicznej - propozycja firmy Siemens”

  17.00 – 18.15 Sesja II

  17.00-17.40
  Współczesne trendy w diagnostyce laboratoryjnej chorych na raka stercza.
  Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa (Kraków)

  17.40-18.20
  Użyteczność diagnostyczna/kliniczna badań markerów nowotworowych – uwagi krytyczne.
  Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa (Kraków)

  18.20-19.20
  Witamina D w świetle współczesnej wiedzy. Dr n. med. Danuta Fedak (Kraków)

  20.00 Uroczysta Kolacja


  17 maja 2008r (sobota)

  08.00-8.15
  Prezentacja nowości PLIVA-Lachema Diagnostyka w badaniu moczu – wkład w badanie mikroalbuminurii.

  08.15-09.45
  Planowanie kontroli zewnątrz laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym.
  Dr Wojciech Gernand (Kraków)

  09.45-11.15
  Zasady kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Dr Wojciech Gernand (Kraków)

  11.20-11.35
  Zasady kontroli i kalibracji urządzeń dozujących na przykładzie pipet BIOHIT. Mgr Beata Gasiewicz Alpha Diagnostics

  Warsztaty firmy Euroimmun

  11.35-12.05
  Diagnostyka serologiczna alergii. Mgr Marta Mamińska

  12.05-12.20
  Diagnostyka boreliozy: wady i zalety różnych testów serologicznych.
  Mgr inż. Gabriela Sagało

  Wykłady firmowe
  12.20-12.40
  Prezentacja oferty firmy BioMaxima. Charakterystyka analizatora Pathfast i 5-DIFF hematologicznego MS4-5

  13.00 Zakończenie Konferencji


  14.50-17.00 Sesja III (Plakatowa)

Copyright © 2004-2018 PTDL