Aktualności » Wrocław

 • Ewa Zagocka 01/06/2009 05:55

  Konferencja „MEDYCYNA LABORATORYJNA OPARTA O DOWODY NAUKOWE”
  Kraków, 26-27 czerwca 2009.

  Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo – szkoleniowej „MEDYCYNA LABORATORYJNA OPARTA O DOWODY NAUKOWE”, organizowanej wspólnie przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, która odbędzie się w dniach 26 - 27.06.2009. w Krakowie,
  w auli Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Sławkowskiej 17. Program konferencji obejmuje sesje naukowe oraz sesje warsztatowe, zapoznające z podstawami medycyny opartej o dowody naukowe (Evidence-Based Medicine). Program Konferencji jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

  Opłata za udział w Konferencji wynosi 200 zł i obejmuje: udział w obradach oraz wspólną kolację
  w dniu 26 czerwca br.

  W celu zgłoszenia udziału w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Krajowej Izby Diagnostyki Laboratoryjnej www.kidl.org.pl i przesłać go online
  lub, po pobraniu i wypełnieniu faksem na nr 022 741 21 56.
  Rejestracja nastąpi po otrzymaniu wypełnionego formularza oraz wpłaty.

 • Jacek Majda 27/05/2009 09:12

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 15 czerwca, o godzinie 12.00, w sali DIL przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu

  PROGRAM SPOTKANIA

  1. Zasady dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych w województwie dolnośląskim.
  Kierownik Działu epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu. lek med. Witold Paczosa (15 min)
  2. Rejestr chorób przenoszony drogą płciową w województwie dolnośląskim.
  Kierownik Działu Nadzoru i Koordynacji Polityki Zdrowotnej DCZP
  lek. med. Lech Lenkiewicz (10 min)
  3. Diagnostyka czynnościowa tarczycy w ciąży.
  dr. n. med. Mirosława Nowacka Dyrektor ds. Naukowych firmy ABBOTT (40 min)
  4. Błędy przedanalityczne i analityczne w immunochemii.
  prof. dr hab. Mieczysław Woźniak Kierownik Katedry i Zakładu Analityki Medycznej Akademii Medycznej Wrocław
  5. Prezentacja oferty firmy ABBOTT Laboratories Diagnostics Sp. z o.o.

 • Jacek Majda 25/03/2009 15:38

  45 - lecie PTDL
  „Diagnostyka Laboratoryjna Wczoraj, Dziś, Jutro”


  PROGRAM

  15 maja 2009r (piątek)


  8.30 – 12.00 Wykłady na kursie specjalizacyjnym (5 h lekcyjnych)

  8.30-9.30 Karcinogeneza - krótkie uwagi. Antygeny towarzyszące nowotworom
  - markery nowotworowe. Kryteria oceny użyteczności wyników badań
  markerów nowotworowych. Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa (Kraków)
  9.30-10.30 Charakterystyka własności podstawowych markerów nowotworowych.
  Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa (Kraków)
  10.30-12.00 Wykorzystanie wyników badań markerów w diagnostyce wybranych
  nowotworów złośliwych, zasady interpretacji.
  Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa (Kraków)

  11.45-12.30 Otwarcie Wystawy Sprzętu i Materiałów do diagnostyki laboratoryjnej
  Zwiedzanie wystawy.
  12.30-13.00 Przerwa obiadowa

  13.00-14.00 Otwarcie konferencji z okazji 45-lecia PTDL
  Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji.
  „Diagnostyka laboratoryjna jako świadczenie medyczne w systemie
  Ochrony zdrowia w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia”
  - Prezes KIDL Dr Henryk Owczarek


  14.00-16.00 Sesja I

  Diagnostyka laboratoryjna dziś – nowe dokonania i trendy w diagnostyce kardiologicznej

  Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz (Warszawa)
  Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski (Łódź)

  14.00-14.35 Strategia rozpoznawania zawału serca w świetle nowych ustaleń towarzystw
  Kardiologicznych. Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz (Warszawa)
  14.35-15.10 Patofizjologia niestabilnej blaszki miażdżycowej, strategie zapobiegania
  i leczenia. Prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski (Wrocław)
  15.10-15.45 MPO, PlGF, PAPP-A - Nowe rutynowe markery kardiologiczne.
  Prof. dr hab. Marek Paradowski (Łódź)

  15.45-16.00 Prezentacja firmy ROCHE
  16.00-18.50 Sesja II

  Współczesna diagnostyka w stanach prozakrzepowych i zakrzepicach (?)

  Prowadzący: Prof. dr hab. Maria Jastrzębska
  Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

  16.00-16.35 Stan prozakrzepowy w zaburzeniach metabolicznych: kryteria diagnostyczne,
  mechanizmy. Prof. dr hab. Maria Jastrzębska (Szczecin)
  16.35-17.20 Diagnostyczne i kliniczne aspekty chorób naczyń o podłożu zakrzepowym
  - niepowikłane miażdżycą. Prof. dr hab. Maria Jastrzębska (Szczecin)
  17.20-17.40 Diagnostyka serologiczna alergii. Dr n. med. Małgorzata Klimczak
  17.40-18.00 Anty-GAF (gliadin analogous peptid): nowy parametr w diagnostyce
  laboratoryjnej celiakii. mgr Gabriela Sagało
  18.00-18.35 Błędy przedanalityczne i analityczne w immunochemii.
  Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak (Wrocław)
  18.35 – 18.50 Prezentacja Firmy

  20.00 Uroczysta Kolacja


  16 maja 2008r (sobota)

  9.00 – 11.30 Sesja III

  „Jakość w ochronie zdrowia”

  Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński

  9.00-9.40 Jakość w ochronie zdrowia, stan aktualny i perspektywy.
  Dr Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości
  w Ochronie Zdrowia w Krakowie
  9.40-10.30 Unia Europejska jakość i bezpieczeństwo opieki
  Mgr Barbara Kutryba – Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
  Mgr Halina Wąsikowi V-ce Prezydent Towarzystwa Promocji w Polsce
  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
  10.30-11.30 Projekt Uznawania Systemu Zapewnienia Jakości w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych i Mikrobiologicznych.
  Prof.. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński Uniwersytet Medyczny im. Karola
  Marcinkowskiego w Poznaniu


  11.30-13.00 Prezentacje Firm diagnostycznych.
  13.00 Zakończenie Konferencji

 • Jacek Majda 25/03/2009 15:25

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16 maja 2009 r odbędzie się
  54. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA z okazji 45-lecia PTDL
  Miejsce konferencji: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS ul. Kopernika 14
  Szklarska Poręba
  Uroczysta inauguracja konferencji godz.12.00 dnia 15 maja,
  planowane zakończenie o godz. 15.00 dnia 16 maja.
  Udział w konferencji będzie premiowany 12 punktami edukacyjnymi.

  Koszt uczestnictwa członków PTDL wynosi 120 zł. (nocleg i 4 posiłki),
  osoby niezrzeszone 240zł
  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 15 kwietnia 2009r
  AMPULCO S.C., 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 14
  tel./fax (076) 871 11 38, 0 606 730 350, 0 606 655 424
  biuro@ampulco.pl, www.ampulco.pl
  Należność w kwocie 120 zł za udział w konferencji należy wpłacić na konto:
  AMPULCO S.C. PKO BP nr 55 1020 3017 0000 2802 0023 1316
  O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).

 • Ewa Zagocka 23/02/2009 03:23

  Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL oraz firma Johnson & Johnson Poland Sp z o.o.
  zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w poniedziałek 2 marca,
  o godz 12.00 w sali DIL przy ul. Matejki 6

  W programie:
  1. Wykład pt. "Rola badań laboratoryjnych w chorobach nerek"
  wygłosi prof. dr hab. Dagna Bobilewicz, Laboratorium Centralne SPCSK w Warszawie

  2. Prezentację oferty firmy Ortho Clinical Diagnostics
  poprowadzi Małgorzata Majdyś

 • Ewa Zagocka 03/02/2009 06:28

  Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL oraz firma "Bio-Ksel" Sp. z o.o.
  zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w poniedziałek 16 lutego,
  o godz 12.00 w sali DIL przy ul. Matejki 6

  W programie:
  1. Wykład pt. "Diagnostyka stanów zakrzepowych"
  wygłosi dr hab. n. med. Jadwiga Nowicka

  2. Prezentacja oferty firmy "Bio-Ksel" Sp. z o.o.

  Uczestnicy spotkania otrzymają książki:
  Anna Raszeja "Badania układu hemostazy w praktyce laboratoryjnej"
  Bożenna Sawicka "Przeciw i prozakrzepowe działanie układu hemostazy"

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

  Składkę należy uregulować do dnia 28.02.2009 r., gdyż tylko wpłata w tym terminie będzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna". Członkowie IFCC opłacają dodatkowo składkę w wysokości 20,00 złotych.
  Numer konta PTDL o/Wrocław: 77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

 • Ewa Zagocka 10/12/2008 08:43

  Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL oraz Zarząd Oddziału Opolskiego PTDL
  zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe PT Członków Oddziału Wrocław i Oddziału Opole, które odbędzie się w poniedziałek 19 stycznia, o godz 12.00 w sali DIL przy ul. Matejki 6

  W programie:

  1. Sprawy bieżące KIDL - Prezes KRDL dr Henryk Owczarek

  2. "Czynniki fazy przedanalitycznej"
  - dr n. med. Wojciech Gernand, Collegium Medicum UJ

  3. Prezentacja oferty firmy ROCHE

  PT Członkowie PTDL O/Wrocław przed spotkaniem otrzymają certyfikaty uczestnictwa
  w spotkaniach naukowo-szkoleniowych w 2008 roku.

  Będą również wydawane certyfikaty za udział w konferencji zorganizowanej przez ROCHE-POLSKA 6.11.2008 oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

  Składkę należy uregulować do dnia 28.02.2009 r., gdyż tylko wpłata w tym terminie będzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna". Członkowie IFCC opłacają dodatkowo składkę w wysokości 20,00 złotych.

 • Ewa Zagocka 04/12/2008 06:24

  W 2009 roku posiedzenia naukowo-szkoleniowe PTDL o /Wrocław będą odbywały się w sali audiowizualnej DIL, przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu, w godzinach 12.00 - 14.00


  w PONIEDZIAŁKI

  19 stycznia
  16 lutego
  2 marca
  15 czerwca
  12 października
  16 listopada
  14 grudnia

  Serdecznie zapraszamy !!!

 • Ewa Zagocka 04/12/2008 06:13

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 17 grudnia,
  o godzinie 12.00, w sali DIL przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu

  Wykład pt.: "Cytometria przepływowa i jej zastosowanie w diagnostyce ostrych białaczek"
  wygłosi dr hab. n. med. Jadwiga Nowicka, AM we Wrocławiu

  Prezentację oferty firmy HORIBA ABX Sp. z o.o.
  "Nowatorskie rozwiązania w diagnostyce koagulologicznej"
  poprowadzi mgr Justyna Korzeń

  Komunikat:
  Przed spotkaniem możliwe będzie odebranie zaległych certyfikatów uczestnictwa w spotkaniach naukowo-szkoleniowych
  oraz zakup książek wydawnictwa MedPharm Polska (www.medpharm.pl)

 • Jacek Majda 28/09/2008 14:15

  Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTDL oraz firma EUROIMMUN POLSKA zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w środę 15 października, o godz 12.00 w sali DIL przy ul. Matejki 6

  PROGRAM SPOTKANIA
  12:00-12:30 Zakażenia z grupy TOCH. dr n. med. Małgorzata Klimczak
  12:30 – 13:00 Ocena przeciwciał niskoawidnych: alternatywa w diagnostyce świeżych zakażeń mgr Marta Mamińska
  13:00-13:30 Przewlekłe zapalne choroby jelit (CIBD): aspekty kliniczne i wartość badań serologicznych. dr n. med. Małgorzata Klimczak
  13:30 - 13:45 Dyskusja

Copyright © 2004-2019 PTDL