Aktualności » Zarząd

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 30/05/2023 00:00

  Dnia 8 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał decyzję o nadaniu
  Pani dr hab. Grażynie Sygitowicz tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  w dyscyplinie nauki medyczne.

             Prof.  dr hab. Grażyna Sygitowicz jest nie tylko uznanym naukowcem, ale także aktywnym diagnostą laboratoryjnym.  Jest związana z życiem naszego środowiska  poprzez  swoją  aktywną  działalność  w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz ogromne zaangażowanie w prace Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Główne zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na udziale niekodujących RNA w molekularnych mechanizmach chorób układu krążenia, głównie niewydolności mięśnia sercowego oraz zaburzeniach metabolizmu lipidowego. Była aktywnym członkiem, z ramienia PTDL, w Zespole Ekspertów lekarskich towarzystw medycznych opracowujących polskie zalecania dotyczące diagnostyki i leczenia dyslipidemii. Poza działalnością społeczną jest znana w środowisku diagnostów laboratoryjnych z licznych wykładów na konferencjach i zebraniach naukowo-szkoleniowych naszego Towarzystwa.

  Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje  i szczere życzenia dalszych sukcesów naukowych oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej i naszego środowiska.

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 26/05/2023 00:00

  Z okazji przypadającego 27 maja Dnia Diagnosty Laboratoryjnego
  życzymy Państwu wielu sukcesów w pracy, satysfakcji z jej wykonywania,
  a także spełnienia wszystkich zamierzeń zawodowych i prywatnych.
  Wszystkiego co zdrowe i piękne życzą

  Członkowie Zarządu Głównego PTDL

 • Bogdan Solnica 24/05/2023 23:23

  Uprzejmie informujemy, że liczba zgłoszeń na konferencję MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023 przekroczyła liczbę dostępnych miejsc noclegowych, wobec czego Państwo zgłaszający się obecnie są wpisywani na listę rezerwową i będą rejestrowani tylko w przypadku zwolnienia się miejsc w hotelu. Informacja o statusie rejestracji będzie sukcesywnie wysyłana do Państwa w mailach do dnia 29 maja. 

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 22/05/2023 00:00

  W imieniu Pani dr Małgorzaty Romanik - prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką zakażeń szpitalnych do uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej "Akademia Kontroli Zakażeń", która odbędzie się w dniach 14-16 czerwca br. w Szczyrku.

  Szczegóły organizacyjne, program wydarzenia  i rejestracja dostępne są za pośrednictwem linku zamieszczonego poniżej:

  www.akademiakontrolizakazen.pl

  Zachęcamy do udziału w powyższym wydarzeniu !

 • Bogdan Solnica 20/05/2023 00:00

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023. Konferencja   odbędzie się w dniach 12-14.06.2023. w Mszczonowie k/Warszawy

  Do udziału w konferencji tradycyjnie zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanych przez nich Kierowników Pracowni. W konferencji planujemy udział około 200 osób. 

  Odpłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 250 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących. 

  Program konferencji będzie obejmował sesje poświęcone jakości badań, diagnostyce laboratoryjnej w kardiologii, hematologii / immunohematologii, diagnostyce zakażeń, endokrynologii i diabetologii oraz liczne warsztaty fakultatywne.

  Za udział w konferencji Diagnostom przyznane zostaną twarde punkty edukacyjne, a edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. 

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy z, jeśli potrzebne, potwierdzeniem delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika MLD należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres: 

   

  laboratoryjna.medycyna@gmail.com

   

  Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. 

  O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL.

  Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji na Konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

  Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

   

  Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

  Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 15/05/2023 15:21

  Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich
  absolwentów kierunku analityka medyczna

   

  W dniu 10 maja 2023 r. odbył się, organizowany już po raz kolejny pod egidą Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej  w Polsce, Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna. Podczas wspomnianego konkursu – przeprowadzonego w trybie on-line – Laureaci I miejsc Wydziałowych Konkursów Prac Magisterskich, realizowanych corocznie na wszystkich Wydziałach Farmaceutycznych w Polsce, zaprezentowali swoje prace na forum ogólnopolskim.

  I miejsce zajęła Absolwentka Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pani mgr Agata Maciaszek, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt. „Ocena stężenia sklerostyny w osoczu krwi kobiet chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworu alfa”, II miejsce zajęła Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani mgr Edyta Wesołowska, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt. „Śledzenie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 metodami stosowanymi w rutynowej diagnostyce molekularnej”, zaś III miejsce na podium przypadło Absolwentce Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medicum w Krakowie, Pani mgr Gabrieli Kruk, która przedstawiła swoją pracę magisterską pt. „Badanie oddziaływania wybranych analgetyków na aktywność fagocytarną mysich makrofagów”.

  Osiągnięcia Laureatek jak i wszystkich Uczestników minionego już Konkursu zasługują na gratulacje oraz słowa uznania dla Ich pracowitości, rzetelności i wiedzy, stanowiąc jednocześnie wyraz znaczącego zaangażowania kadry dydaktycznej Wydziałów kształcących na kierunku analityka medyczna, w jak najlepsze wykształcenie wysokiej klasy diagnostów laboratoryjnych.

  Wyrazy wdzięczności za finansowe wsparcie organizacji przedmiotowego konkursu oraz ufundowanie nagród pieniężnych i książkowych dla młodych Adeptów zaszczytnego zawodu diagnosty laboratoryjnego, kierujemy do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz firm: Diagnostyka, Badaj to, oraz Centralne Laboratorium z Bytomia.

   

   

   

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 05/05/2023 09:59

  Zarząd Główny PTDL zaprasza do wzięcia udziału w asynchronicznej e-konferencji naukowo-szkoleniowej: Trendy w diagnostyce - wybrane aspekty medycyny laboratoryjnej, która uświetni obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

  Udział w konferencji jest bezpłatny
  i będzie możliwy w terminie: 27 maja-18czerwca.  

  Rejestracja na konferencję została zakończona

  https://dziendiagnosty.pl/  

  Diagnosta laboratoryjny, który nie zalega z opłaceniem składek członkowskich,
  po pozytywnym rozwiązaniu testu, otrzyma zaświadczenie z udziału w kursach, potwierdzające uzyskanie 12 punktów edukacyjnych, tzw. twardych.

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 01/05/2023 14:30

  GRATULUJEMY!

             Złoty OTIS to prestiżowa Nagroda Zaufania przyznawana z inicjatywy grupy znakomitych ekspertów, członków Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS, którzy kształtują system ochrony zdrowia w Polsce. Złoty OTIS to prestiżowa  nagroda  przyznawana  wybitnym  przedstawicielom  zawodów  zaufania publicznego, w tym - lekarzom, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, jak i dziennikarzom czy organizacjom pacjenckim.   

  W jubileuszowej XX edycji Nagrody Zaufania Złoty OTIS, NAGRODĘ ZAUFANIA ZŁOTY OTIS 2023 ZA DOROBEK ŻYCIA W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ otrzymał prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica - lekarz, diagnosta laboratoryjny, Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  SPECJALNA NAGRODA ZAUFANIA ZŁOTY OTIS 2003-2023 W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ została przyznana dr n. med. Rolandowi Rółkowskiemu - Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Białostockiego Centrum Onkologii.

  Co więcej, dr n. med Elżbieta Puacz - Prezes III i IV kadencji KRDL, została po  raz trzeci uhonorowana   statuetką  za  aktywna   pracę w Kapitule Nagrody Złotego Otisa

  Serdecznie gratulujemy wyróżnienia Nagrodami Zaufania, będącymi symbolem jednoczącym diagnostów laboratoryjnych do wspólnej pracy na rzecz rozwoju ochrony zdrowia.  

  JESTEŚMY DUMNI!

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 18/04/2023 17:19

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniach 12-14.06.2023 r. w Mszczonowie k/Warszawy odbędzie się Konferencja naukowo-szkoleniowa MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023której organizatorem jest Zarząd Główny PTDL, a głównym sponsorem – Firma Beckman Coulter Polska.

  Konferencja jest adresowana do kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
   i kierowników pracowni wydelegowanych przez kierownika MLD.

  Rejestracja uczestników została zakończona.

  Prosimy o zarezerwowanie terminu i serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji
  MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023, której program i szczegóły organizacyjne zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 14/04/2023 13:16

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich interesujących się biochemią, biologią komórki, fizjologią, biologią molekularną, biotechnologią i biomedycyną do udziału w V Kongresie BIO, który odbędzie się w dniach 13-16 września 2023 r. w Szczecinie, stolicy Pomorza Zachodniego.
  Miejscem Kongresu będzie Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 71-79).

  Do udziału w Kongresie zapraszamy członków i miłośników Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Polskiego Towarzystwa Cytometrii oraz Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

  Biorąc pod uwagę ogromne zróżnicowanie zainteresowań środowiska naukowego zajmującego się badaniami z zakresu Life Sciences chcemy zaproponować Państwu możliwie jak najszersze spektrum tematyczne w nadziei, że usatysfakcjonujemy wszystkich pragnących zaprezentować efekty swojej pracy badawczej.

  Chcielibyśmy aby V Kongres BIO stał się nie tylko okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych, ale także doskonałym forum wymiany myśli i doświadczeń.
  Oczekując Państwa w Szczecinie, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:

  https://bio2023.ptbioch.edu.pl/

                                     W imieniu Komitetu Organizacyjnego

                                     V Kongresu BIO2023

                                     Prof. dr hab. Barbara Dołęgowska

Copyright © 2004-2023 PTDL