Aktualności » Zarząd » DIAGNOSTYCZNY MAJ 2011

Bogdan Solnica 09/05/2011 18:47

 

W dniach 6-7.05. odbyła się w Lublinie konferencja „Diagnostyczny Maj 2011” będąca finałem konkursu dla młodych wykładowców w dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Konkurs i konferencja, których pomysłodawcami są dr Wojciech Gernand i mgr Barbara Pęksa zostały zrealizowane przez Oddział Lubelski PTDL przy wsparciu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz firm: Siemens Healthcare Diagnostics i SARSTEDT.

W trakcie konferencji swoje wykłady wygłosiło 10 uczestników konkursu. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - dr Aleksander Mazur z Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za wykład “Diagnostyka zakażeń wirusowych. Pytania nie zawsze proste”.

II miejsce - dr Rafał Wlazeł z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za wykład “PAPP-A i PIGF jako nowe markery w prognozowaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych”.

III miejsce - dr Rafał Sawicki z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wykład "TATA, czy GATA".

Specjalne wyróżnienie - mgr Krystyna Sobolewska z Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Krakowie za wykład “System urokinazowego aktywatora plazminogenu w diagnostyce i  ocenie rokowania chorych na nowotwory złośliwe”

 

Pozostałe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej:

 http://wgernand.blogspot.com/2011/05/konkurs-diagnostyczny-maj-2011.html#comments

Copyright © 2004-2023 PTDL