Aktualności » Zarząd » XVII Zjazd PTDL - WAŻNE INFORMACJE

Bogdan Solnica 19/05/2010 12:55

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVII Zjazdu PTDL i Wystawy Firm POLMEDLAB 2010 informuję Państwa, że streszczenia prac proponowanych do prezentacji podczas Zjazdu będę przyjmowane jeszcze do dnia 30 maja br. Pozwalam sobie również przypomnieć, iż tylko do dnia 31 maja br. obowiązuje niższa o 100 złotych opłata uczestnictwa w Zjeździe.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego uczestnictwa w Zjeździe i dokonania rezerwacji hotelowej drogą elektroniczną poprzez zakładkę "Uczestnictwo Zakwaterowanie" na stronie internetowej www.zjazdptdl2010.pl dostępnej również poprzez stronę ww.ptdl.pl
Zachęcam Państwa do czynnego uczestnictwa w Zjeździe poprzez prezentacje prac w formie referatu, czy plakatu, których streszczenia opublikowane będą w czasopiśmie "Diagnostyka Laboratoryjna". Istnieje również możliwość publikacji pełnego tekstu w/w prac w jednym z czterech proponowanych czasopism. Formularz zgłoszeniowy prac dostępny jest na w/w stronie internetowej Zjazdu w zakładce "Zgłoś prace".
Równocześnie zachęcam Państwa do zapoznawania się z zamieszczonymi na stronie internetowej Zjazdu informacjami, które są na bieżąco aktualizowane.
Najnowsza informacja dotyczy możliwości bezpłatnego uczestnictwa w dwóch wybranych kursach organizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w ostatnim dniu Zjazdu.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
Dr n.med. Anna Mertas

Copyright © 2004-2022 PTDL