Aktualności » Zarząd » Prenumerata DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Bogdan Solnica 25/05/2011 20:02

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przepraszamy za opóźnienie w dostarczeniu Państwu czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna spowdowane problemami organizacyjnymi. Wysyłka czasopisma rozpocznie się w najbliższych dniach. Jednocześnie prosimy Państwa o sprawdzenie i ewentualną aktualizację swoich danych osobowych dostępnych poprzez stronę internetową Towarzystwa, zgodnie z instrukcją dostępną w Oddziałach PTDL. Niekompletne i błędne dane były istotną przyczyną opóźnienia przygotowania listy adresowej prenumeratorów czasopisma.

Copyright © 2004-2022 PTDL