Aktualności » Zarząd » NIE MA DIABETOLOGII BEZ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - Konferencja PTDL i PTD

Bogdan Solnica 29/10/2011 08:36

Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej “Nie ma diabetologii bez diagnostyki laboratoryjnej”, organizowanej wspólnie przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2011. w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98. Jej tematyka będzie obejmować zastosowanie badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu leczenia i diagnostyce powikłań cukrzycy. Wykłady wygłoszą znani naukowcy i klinicyści, eksperci w dziedzinie diabetologii i medycyny laboratoryjnej.

Opłata rejestracyjna dla członków PTDL i/lub PTD wynosi 100 zł, dla pozostałych uczestników – 200 zł. Obejmuje ona udział w obradach, materiały konferencyjne, przerwę na kawę i lunch. Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

Rejestracji należy dokonywać online korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://coffee.ispsa.pl/ w panelu “Rejestracja nowego uczestnika”.

Serdecznie zapraszamy!

 

                                   Prezes                                                                                    Prezes

                    Polskiego Towarzystwa                                                                Polskiego Towarzystwa

                Diagnostyki Laboratoryjnej                                                                Diabetologicznego

 

            Dr hab. n. med. Bogdan Solnica                                                 Prof. dr hab. Leszek Czupryniak

 

 

 

Program Konferencji

 

10.00. – 10.10. Otwarcie konferencji

 

SESJA I. Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu cukrzycy (część 1)

Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Bogdan Solnica

 

10.10. – 10.40. Quality of laboratory tests in the diagnosis of diabetes mellitus – 2011 guidelines and recommendations. Prof. David B. Sacks

 

10.40. – 11.10. Pomiary HbA1c ‐ wyjście z chaosu. Dr n. med. Wojciech Gernand

 

11.10 – 11.50. HbA1c – nowy marker w rozpoznawaniu cukrzycy – czy powinien być wprowadzony w Polsce?

Pro – Prof. dr hab. Leszek Czupryniak

Kontra – prof. dr hab. Maciej T. Małecki

 

11.50. – 12.20. Przerwa na kawę

 

SESJA II. Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu cukrzycy (część 2)

Przewodniczący: prof. dr hab. Grażyna Odrowąż‐Sypniewska, prof. dr hab. Maciej T. Małecki

 

12.20. – 12.50. Badania molekularne w cukrzycy – dziś, jutro, pojutrze. Dr hab. n. med. Tomasz Klupa

 

12.50. – 13.20. Ocena insulinooporności – czy możliwa, czy potrzebna? Prof. dr hab. Irina Kowalska

 

13.20. – 13.50. Wykrywanie cukrzycy ciążowej – czas na nowy algorytm? Prof. dr hab. Katarzyna Cypryk

 

13.50. – 14.20. Cukrzyca u dzieci – odrębności w diagnostyce i monitorowaniu leczenia. Prof. dr hab. Przemysława Jarosz‐Chobot

 

14.20. – 15.10. – Przerwa lunch

 

SESJA III. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia i diagnostyce powikłań cukrzycy

Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Moczulski, prof. dr hab. Przemysława Jarosz‐Chobot

 

15.10. – 15.40. Monitorowanie leczenia cukrzycy – ocena glikemii w czasie rzeczywistym i retrospektywna. Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

 

15.40. – 16.10. Zaburzenia przebudowy tkanki kostnej u chorych na cukrzycę i ich biochemiczna diagnostyka . Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż‐Sypniewska

 

16.10. – 16.40. Diagnostyka cukrzycowej choroby nerek. Prof. dr hab. Dariusz Moczulski

 

16.40. – 17.10. Dyslipidemia w cukrzycy. Prof. dr hab. Longina Kłosiewicz‐Latoszek

 

Copyright © 2004-2022 PTDL