Aktualności » Zarząd » EFLM EuroMedLab Paryż 2015 - konkurs streszczeń

Bogdan Solnica 11/12/2014 00:00

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa, którzy zgłosili lub zamierzają zgłosić streszczenia doniesień naukowych na 21. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC-EFLM EuroMedLab) w Paryżu w czerwcu 2015 (http://www.paris2015.org ), do udziału w konkursie streszczeń organizowanym przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Nagrodą dla Autorów wyróżnionych w konkursie prac będzie pokrycie kosztów wyjazdu na Kongres. Konkurs odbędzie się zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać na adres: konkurs.ptdl@gmail.com

Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!


Z poważaniem,
Za Zarząd Główny PTDL
Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

 

REGULAMIN KONKURSU STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 21. EUROPEJSKI KONGRES CHEMII KLINICZNEJ, PARYŻ 2015


 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie PTDL, którzy mają opłacone składki członkowskie (do roku 2014 włącznie) i są pierwszymi (lub prezentującymi) Autorami doniesień, których streszczenia zostały zgłoszone na Kongres.

2. W celu udziału w konkursie, po zgłoszeniu streszczenia na Kongres zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej http://www.paris2015.org , należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com następujące dokumenty dla każdego zgłaszanego streszczenia:
 a) zgłoszone na Kongres streszczenie(a) w formacie MS Word,
 b) potwierdzanie zgłoszenie streszczenia/streszczeń – wiadomość generowaną automatycznie, przysyłaną pocztą elektroniczną przez biuro Kongresu,
c) wypełniony formularz danych osobowych (pobrany ze strony, poniżej) ze zgodą na ich przetwarzanie.
 Uczestnik konkursu może przysłać nie więcej niż dwa zgłoszone streszczenia.

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie kompletnej dokumentacji zgłaszanego streszczenia oraz potwierdzenie przez Zarząd odpowiedniego Oddziału PTDL przynależności uczestnika konkursu do Towarzystwa i opłacenia składek. Władze Oddziałów Terenowych będą otrzymywały pocztą elektroniczną zapytania o każdego uczestnika konkursu.

TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW – 10.02.2015.

 4. Nadesłane streszczenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Główny PTDL, w składzie:

  • Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  • Dr hab. n. med. Joanna Osada
  • Prof. dr hab. Marek Jurkowski
  • Prof. dr hab. Jan Kulpa
  • Prof. dr hab. Bogdan Mazur
  • Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
  • Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  • Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz

Członkowie Komisji będą oceniać nadesłane streszczenia nie mając żadnych informacji na temat ich Autorów, uwzględniając w punktowej ocenie wartość naukową streszczenia, metodykę badania, opracowanie wyników i formułowanie wniosków oraz poprawność tekstu w języku angielskim. Ostateczną ocenę pracy będzie stanowić suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających ją członków Komisji. Laureatami konkursu zostaną Autorzy streszczeń, które otrzymają największą liczbę punktów.

5. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na stronach internetowych PTDL i Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej – 10.03.2015.

6. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów wyjazdu na 21. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Paryżu, w dniach 21-25.06.2015. Finansowanie będzie obejmowało opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, nie będzie natomiast pokrywało kosztów programu socjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie (www.diaglab.pl)

 

Formularz do pobrania

Copyright © 2004-2023 PTDL