Aktualności » Zarząd » Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2015

Bogdan Solnica 18/05/2015 20:17

­

Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17.06.2015. w Józefowie k/Warszawy odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa „MEDYCYNA LABORATORYJNA 2015”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej we współpracy z firmą Beckman Coulter Polska. W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać poniżej i wypełnić formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji wstępnej oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: laboratoryjna.medycyna@gmail.com

Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy Państwa do udziału!

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Wykład plenarny: Odrębności diagnostyczne wieku noworodkowego i niemowlęcego, prof. Barbara Dołęgowska

Sesja I: Diagnostyka hematologiczna i biochemiczna niedokrwistości, przewodniczący – prof. Bogdan Mazur

Sesja II: Diagnostyka zakażeń układu moczowego, przewodnicząca – prof. Eugenia Gospodarek

Wykład plenarny: Diagnostyka Laboratoryjna w Polsce – historia i dzień dzisiejszy, prof. Maciej Szmitkowski

Sesja III: Standaryzacja badania ogólnego moczu – dyskusja okrągłego stołu, moderator – prof. Bogdan Solnica

Wykład „State of the Art” – prof. Bożena Cukrowska

Sesja IV: Clinical Case Study – przewodnicząca – prof. Grażyna Sypniewska

Wykład plenarny: Lekarz i Laboratorium – razem czy osobno?, prof. Andrzej Szutowicz

Konkurs o tytuł „Diagnosty Laboratoryjnego 2015”

Sesja V: Serologia grup krwi, przewodniczące – dr Elżbieta Klausa, mgr Anna Walaszczyk

Sesja VI: Kontrola jakości, przewodniczący – prof. Maciej Szmitkowski

 

Do pobrania formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2004-2023 PTDL