Aktualności » Zarząd » Pożegnanie mgr Janusza Tkaczyka

Bogdan Solnica 13/01/2016 13:02

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana mgr Janusza Tkaczyka, diagnosty laboratoryjnego, wieloletniego członka PTDL, który odszedł dnia 04.01.2016. w wieku 58 lat.

Pan mgr Janusz Tkaczyk był absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność Biologia Molekularna. UMCS w Lublinie. Od 1984 roku pracował w SPZZOZ w Lipsku, gdzie brał czynny udział w tworzeniu poszczególnych jednostek laboratorium takich jak serologia, bakteriologia , biochemia i immunochemia, które zostały włączone w struktury Laboratorium Centralnego. Zawód diagnosty laboratoryjnego zawsze traktował z pasją i poprzez swoje zaangażowanie i ogrom wiedzy był dla całego zespołu laboratorium wielkim autorytetem. W 2009 roku za swoje osiągnięcia został odznaczony Srebrnym Medalem II stopnia za długoletnią służbę.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd Główny PTDL

Copyright © 2004-2022 PTDL