Aktualności » Zarząd » KONFERENCJA HORMONY I NADCIŚNIENIE

Bogdan Solnica 08/10/2016 23:07

Uprzejmie zapraszamy do udziału w  Konferencji Szkoleniowej „Hormony i nadciśnienie”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 26 - 27.10 br. Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie we współpracy z firmą DiaSorin Poland sp. z o.o., pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej:

http://www.diaglab.pl/content/view/100/1/

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

1. dzień – środa, 26.10.2016.

13.00   –  13.15    Otwarcie  Konferencji

 

SESJA I Nadciśnienie tętnicze – znaczenie, patogeneza, diagnostyka.

 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

13.15 13.45      Patogeneza nadciśnienia tętniczego.

                              prof. dr hab. Piotr Jankowski

13.45 – 14.15     Nadciśnienie tętnicze w chorobach tarczycy i przytarczyc.

                              dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

14.15 – 14.45     Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w nadciśnieniu tętniczym.

                              prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

14.45 – 15.15                 Prezentacja firmy DiaSorin.

                                             mgr Ewa Kluck-Sztyma

15.15  15.30     Dyskusja

15.30 – 16.00     Przerwa

 

SESJA II Układ RAA – biochemia kliniczna diagnostyka. 

 Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Naskalski

16.00  16.30                Epidemiologia nadciśnienia tętniczego i jego    znaczenie  dla ryzyka sercowo-naczyniowego.

                              prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski 

16.30  17.00     Laboratoryjna ocena układu Renina-Angiotensyna-Aldosteron.

                              prof. nadzw.  dr  hab.  Bogdan  Solnica

17.00 – 17.30      ARO/stężenie reniny w osoczu, doświadczenia własne.

                              dr n. med. Piotr Glinicki

17.30 – 17.45     Dyskusja

 

2. dzień – czwartek, 27.10.2016.

                             

SESJA III Witamina D – też w nadciśnieniu? 

  Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. med. Dagna Bobilewicz

09.00 – 09.30     Ocena statusu witaminy D – kiedy 25(OH)D a kiedy 1,25 (OH)2D?

                                            Prof. dr hab. Jacek Łukaszkiewicz

09.30 – 10.00     Vitamin D and arterial hypertension.

                              dr Stefan Pilz

10.00 – 10.30     Monitorowanie stanu gospodarki wapniowo-fosforanowej  w niewydolności nerek.

                                             Prof. dr hab. Jerzy Przedlacki

10.30 – 10.45     Dyskusja

10.45 – 11.15     Przerwa

 

 SESJA IV Wtórne nadciśnienie tętnicze zależne od hormonów. 

 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski 

11.15 – 12.15     Laboratoryjna diagnostyka hiperaldosteronizmu pierwotnego.

                              prof. dr hab. Krystyna Sztefko

12.15 – 12.45     Guz chromochłonny – diagnostyka laboratoryjna.

                              dr Zbigniew Bartoszewicz

12.45 – 13.00               Dyskusja

13.00  – 13.30                 Quiz

13.30  – 13.45    Podsumowanie Konferencji

Copyright © 2004-2022 PTDL