Aktualności » Zarząd » Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018 - rejestracja

Bogdan Solnica 07/05/2018 00:00

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018, która odbędzie się w dniach 11-13.06.2018. w Józefowie k/Warszawy 

Zgodnie z poprzednimi informacjami, do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez nich Kierownika Pracowni. W konferencji weźmie udział około 200 osób. 

Opłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 200 PLN – przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących.

Za udział w Konferencji Diagnostom przyznane zostaną punkty edukacyjne, a szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy.

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji wstępnej oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: laboratoryjna.medycyna@gmail.com

O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przynależność do PTDL.

Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rejestracji na konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

 

Zapraszamy Państwa do udziału!

 

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2004-2022 PTDL