Aktualności » Zarząd » ZAPRZESTANIE FUNDOWANIA NAGRODY SPECJALNEJ IM. PROFESORA JANA SZNAJDA I NAGRODY DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Bogdan Solnica 07/08/2018 12:34

Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami zawartymi w „Kodeksie Etyki branży technologii medycznych“ (MedTech Europe, IPDDL 2017), Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej i Firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. zaprzestają od bieżącego roku fundowania Nagrody Specjalnej im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej oraz Nagrody dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej.

Nagroda Specjalna im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej była fundowana od 2001 roku, natomiast Nagroda dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej od 2005 roku.  Uhonorowano nimi łącznie 22 Laureatów – znanych i szanowanych w polskim środowisku medycyny laboratoryjnej osób. Wierzymy, że nagrody te odegrały istotną, pozytywną rolę w karierze zawodowej i naukowej Laureatów, jak i przyczyniły się do rozwoju medycyny laboratoryjnej w naszym kraju.

 

                                                                                    Zarząd

                                                                          Fundacji Rozwoju

                                                                  Diagnostyki Laboratoryjnej

Copyright © 2004-2022 PTDL