Aktualności » Zarząd » Ostatnie pożegnanie Pana Profesora Andrzeja Brzezińskiego

Anna Mertas, prof. SUM 24/10/2018 00:00

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Profesora Andrzeja Brzezińskiego

członka honorowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Pan prof.dr hab. n. med. Andrzej Brzeziński był kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Patologii Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie kierownikiem Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako inicjator i propagator programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych w Polsce przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. W ramach współpracy z European Committee for External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine zyskał w wielu krajach uznanie oraz przyjaciół, dla których wiarygodność wyników była równie ważna jak dla Niego. Pan Profesor Andrzej Brzeziński był Konsultantem Krajowym ds. Diagnostyki Laboratoryjnej oraz wieloletnim członkiem zespołów nadzoru specjalistycznego, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (m.in. jako viceprezes i wieloletni członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Pan Profesor Andrzej Brzeziński był członkiem Komitetów Redakcyjnych czasopism: Diagnostyka Laboratoryjna, Diabetologia Polska, Badanie i Diagnoza. Był laureatem indywidualnej nagrody naukowej Ministra Zdrowia. Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji  Narodowej, odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia i odznaką honorową miasta Łodzi. Pan Profesor Andrzej Brzeziński na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Wielki Autorytet w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, zwłaszcza w aspekcie jakości badań laboratoryjnych.

Rodzinie i Współpracownikom Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

Copyright © 2004-2022 PTDL