Aktualności » Zarząd » Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Profilaktyka i Diagnostyka Chorób Nowotworowych”

Bogdan Solnica 03/09/2009 18:23

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Profilaktyka i Diagnostyka Chorób Nowotworowych” 16 października 2009 r. w Warszawie, w hotelu Kyriad Prestige

Program:
10.00 – 11.00 Kawa i ciastka przed rozpoczęciem
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji

Sesja pierwsza
Nowe techniki diagnostyczne stosowane w diagnozowaniu chorób nowotworowych
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa.
11.15 – 11.45 Wykład I (30 min) Zastosowanie cytokin w diagnostyce chorych na nowotwory złośliwe; Prof. dr hab. n. med. Janina Kamińska, Centrum Onkologii –Instytut, Warszawa, Kierownik - Zakład Markerów Nowotworowych)
11.45 – 12.15 Wykład II (30 min) Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce nowotworowej; Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa
12.15 – 12.45 Wykład III (30 min) Analiza częstości zlecania markerów nowotworowych w laboratoriach o profilu ogólnym; Dr med. Leszek Bergier, Diagnostyka Laboratoria Medyczne
12.45 – 13.00 Dyskusja (15 min)
13.00 – 14.00 Obiad (60 min)

Sesja druga
Profilaktyka i diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Janina Kamińska
14.00 – 14.30 Wykład IV ( 30 min) Rekomendacje towarzystw naukowych stosowania markerów nowotworowych w diagnostyce nowotworów; Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa
14.30 – 15.00 Wykład V (30 min) Zasady diagnostyki nowotworów jelita grubego; Dr n. med. Ewa Wójcik, Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie - Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej
15.00 – 15.30 Wykład VI (30 min) Profilaktyka nowotworów przewodu pokarmowego; Dr med. Wojciech Wysocki, Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie
15.30- 15.45 Dyskusja
15.45 – 16.00 Przerwa kawowa

Sesja trzecia
Profilaktyka i diagnostyka nowotworów układu moczowo-płciowego
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki
16.00 -16.30 Wykład VII (30 min) Badania biochemiczne w diagnostyce i leczeniu zachowawczym raka pęcherza moczowego; Dr med. Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie
16.30 – 17.00 Wykład VIII (30 min) Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego; Dr med. Małgorzata Rekosz, Kierownik – Samodzielna pracownia profilaktyki nowotworów narządu rodnego, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, Warszawa
17.00 – 17.30 Wykład IX (30 min) Markery nowotworowe gruczołu krokowego i guzów jądra; Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa
17.30 -17.45 Wykład X (15 minut) Innowacja w cytologii – LBC (Liquid Based Cytology); Mgr Krzysztof Wojewoda, Diagnostyka Laboratoria Medyczne
17.45 – 18.00 Dyskusja
18.00-18.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator:
Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki
Współorganizacja:
Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie.

Komitet naukowy:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa (Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie)
Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki (Centrum Onkologii, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz (Centralne Laboratorium – Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny - Warszawa)

Patronat naukowy:
• PTDL
• Polskie Towarzystwo Onkologiczne
• Kolegium Lekarzy Rodzinnych
• KIDL

Punkty edukacyjne:
- diagności laboratoryjni: 6
- lekarze: 5

Opłata rejestracyjna:
190 zł (do 21.09.2009)
220 zł (po 21.09.2009)

Kontakt i więcej informacji:
www.and.org.pl
e-mail: monika.pabian@and.org.pl
tel/fax: 012 29 50 119

Adres:
Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki
ul. Olszańska 5
31-513 Kraków

Copyright © 2004-2023 PTDL