Aktualności » Zarząd » Laureaci konkursu streszczeń EuroMedLab Barcelona 2019

Anna Mertas, prof. SUM 28/02/2019 00:00

LAUREACI KONKURSU STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 23 EUROPEJSKI KONGRES CHEMII KLINICZNEJ-BARCELONA 2019:

Miejsce      w rankingu

Liczba punktów

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

1

135

Iwona Bil-Lula

Barbiturate-based matrix metalloproteinase inhibitor shows cardioprotective effect during oxidative stress

2

128

Ewa Gruszewska

Serum galectin-3 concentration in rheumatic diseases

3

121

Agnieszka Olejnik

The protective role of Klotho protein in

  the ischemia/reperfusion cardiac cell injury - preliminary studies

4

120

Alina Rak-Pasikowska

Impact of doxycycline on platelet activation during platelet concentrates storage – preliminary research

5

119

Bogdan Cywik

Serum profile of transferrin isoforms

in rheumatoid arthritis treated with biological drugs

6

114

Sławomir Ławicki

The plasma levels and diagnostic utility

of VEGF and M-CSF in endometrial cancer patients

7

113

Lech Chrostek

Serum hyaluronic acid concentration

in rheumatic diseases

7

113

Joanna Boińska

Evaluation of circulating chromogranin B (CgB) concentrations in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting

7

113

Aleksandra Franczak

Urinary MMP-2 as a potential biomarker   

of severity of obstructive sleep apnea

7

113

Ewa Wieczorek

The impact of high density lipoprotein (HDL) and its subpopulations on very low density lipoprotein (VLDL) lipolysis efficiency in normo- and hyperlipidaemic subjects

   W postępowaniu konkursowym nadesłane streszczenia były oceniane przez powołaną przez Zarząd Główny PTDL Komisję Konkursową w następującym składzie:

prof. Bogdan Solnica

dr hab. Iwona Bil-Lula

dr hab. Olga Ciepiela

dr hab. Wojciech Jelski

dr hab. Anna Mertas

dr hab. Joanna Osada

dr hab. Grażyna Sygitowicz

dr hab. Ewa Wysocka

dr Anna Raszeja-Specht

   Członkowie Komisji Konkursowej (recenzenci)  oceniali streszczenia nie posiadając informacji na temat ich autorów. Recenzenci oceniali w skali punktowej: wartość naukową streszczenia, metodykę badania, opracowanie wyników i  formułowanie wniosków oraz poprawność tekstu w języku angielskim. Ostateczną ocenę pracy stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających ją recenzentów. Laureatami konkursu są autorzy streszczeń, które otrzymały największą liczbę punktów.

   Nagrodą dla laureatów konkursu jest pokrycie kosztów udziału w 23 Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Barcelonie w dniach 19-23.05.2019. Finansowanie obejmuje: opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, bez kosztów programu socjalnego i wyżywienia.  

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają  stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie.

W imieniu Zarządu Głównego PTDL serdecznie gratuluję Laureatom konkursu,

Anna Mertas

Copyright © 2004-2022 PTDL