Aktualności » Zarząd » Wyjaśnienie dotyczące konkursu streszczeń EuroMedLab 2019

Anna Mertas, prof. SUM 05/03/2019 00:00

Wyjaśnienie dotyczące konkursu streszczeń EuroMedLab 2019

W uzupełnieniu komunikatu prezentującego laureatów konkursu streszczeń EuroMedLab 2019, niniejszym uprzejmie informuję, że zgodnie z jego regulaminem nadesłane  streszczenia  były oceniane   przez  Komisję  Konkursową  powołaną przez  Zarząd Główny PTDL.  Członkowie Komisji  otrzymywali do oceny tekst streszczenia (tytuł oraz merytoryczny tekst)   bez jakichkolwiek informacji  umożliwiających identyfikację autorów streszczenia.  Każde streszczenie oceniane było przez trzech członków Komisji pochodzących z innych ośrodków i regionów Polski aniżeli autorzy streszczenia.  W skali punktowej oceniano:

- wartość   naukową   streszczenia  (0 – 10 punktów), 

- metodykę   badania (0 – 10 punktów),          

- opracowanie wyników (0 – 10 punktów),          

- formułowanie wniosków (0 – 10 punktów),

- poprawność    tekstu   w języku angielskim (0 do 5 punktów).  

Ostateczną    ocenę   streszczenia stanowiła suma   punktów przyznanych  przez wszystkich oceniających   dane streszczenie   członków   Komisji.  Laureatami konkursu   zostali autorzy  streszczeń,   które otrzymały  największą         liczbę punktów.  Liczba laureatów tegorocznego konkursu uwarunkowana jest sumą środków finansowych pozyskanych oraz wyasygnowanych przez Zarząd Główny PTDL.

 

Anna Mertas

prezes Zarządu Głównego PTDL

Copyright © 2004-2022 PTDL