Aktualności » Zarząd » Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2019 - REJESTRACJA

Bogdan Solnica 10/05/2019 10:07

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową MEDYCYNA LABORATORYJNA 2019. Konferencja   odbędzie się w dniach 10-12.06.2019. w Józefowie k/Warszawy

Do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez Kierownika MLD Kierownika Pracowni. W konferencji weźmie udział około 200 osób. 

Odpłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 200 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących. 

Program konferencji będzie obejmował sesje poświęcone zarządzaniu MLD, diagnostyce laboratoryjnej w kardiologii, hematologii, alergologii, toksykologii i infekcji, prezentacje przypadków klinicznych oraz liczne warsztaty fakultatywne.

Za udział w konferencji Diagnostom przyznane zostaną punkty edukacyjne, a edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. 

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli potrzebne, potwierdzenie delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika Laboratorium należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres: 

 

laboratoryjna.medycyna@gmail.com 

 

Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. 

O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL.

Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji na Konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie w terminie późniejszym.

 

Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

 

Do pobrania

Copyright © 2004-2022 PTDL