Aktualności » Zarząd » "Diagnostyka Laboratoryjna" uzyskała 20 punktów w najnowszym wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki

Anna Mertas, prof. SUM 11/02/2021 00:00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Głównego PTDL z wielką przyjemnością informuję, że czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej „Diagnostyka Laboratoryjna” (ISSN: 0867-4043)  zostało uwzględnione w najnowszym wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

Aktualnie za publikację artykułu w „Diagnostyce Laboratoryjnej” przysługuje 20 punktów ministerialnych, które autorzy publikacji będą mogli wykazywać jako swój dorobek naukowy w następujących dyscyplinach: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne oraz nauki chemiczne. Zgodnie z przepisami w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej punktacja z aktualnego wykazu dotyczy wszystkich publikacji z czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna" z lat 2019-2021.

Zachęcam Państwa do aktywności publikacyjnej realizowanej dzięki możliwosci wysyłania swoich artykułów naukowych do czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"  - zarówno oryginalnych prac badawczych, prac klinicznych, opisów przypadku, czy też prac przeglądowych.

Regulamin druku prac w czasopiśmie "Diagnostyka Laboratoryjna", elektroniczny system przesyłania prac do Redakcji oraz pozostałe informacje o czasopiśmie dostępne są na następującej, nowej stronie internetowej wersji on-line czasopisma przygotowanej przez wydawnictwo Index Copernicus, które od 2020 roku wspiera działania Redakcji czasopisma na mocy umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej:

https://diagnostykalaboratoryjna.eu/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Z poważaniem,

Anna Mertas

prezes Zarządu Głównego PTDL

 

Copyright © 2004-2021 PTDL