Aktualności » Zarząd » "Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2" - aktualizacja zaleceń AOTMiT

Anna Mertas, prof. SUM 11/04/2021 00:00

Niniejszym informuję, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała aktualizację zaleceń dotyczących diagnostyki laboratoryjnej SARS-CoV-2, których pierwsza wersja ukazała się w kwietniu ubiegłego roku w dokumencie "Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne i organizacyjne w COVID-19" - wersja 1.0.

Aktualizacja zaleceń, jako dokument "Diagnostyka Laboratoryjna SARS-CoV-2" - wersja 2.0, dostępna jest na stronie internetowej AOTMiT w zakładce "Zalecenia w COVID-19". Zamieszczony poniżej link umozliwia dostęp do aktualnych zaleceń:

https://www.aotm.gov.pl/media/2021/04/Diagnostyka-laboratoryjna-SARS-CoV-2-%E2%80%93-aktualizacja-Zalecen-wersja-2.0-7-kwietnia-2021-r..pdf

Zachęcam Państwa do zapoznania się z powyższym dokumentem.

Anna Mertas

prezes Zarządu Głównego PTDL

Copyright © 2004-2021 PTDL