Aktualności » Zarząd » List Pani Prezes Zarządu Głównego PTDL

Piotr Solnica 07/11/2022 23:58

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję Zarządowi Głównemu oraz Członkom Walnego Zgromadzenia Delegatów za okazane zaufanie i powierzenie mi funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Wybór ten w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – traktuję jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej pracy i motywację do dalszych działań na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej. Jestem zdeterminowana, aby z sukcesem prowadzić, wynikające ze Statutu PTDL, działania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Towarzystwa, dostosowane do najbardziej aktualnych potrzeb zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. Dołożę wszelkich starań by w atmosferze wzajemnego szacunku umacniać dotychczasowe osiągnięcia PTDL oraz realizować nowe inicjatywy. Wśród najważniejszych wymienię:

  •  rozwijanie współpracy z uczelnianymi organizacjami skupiającymi studentów kierunku analityka medyczna, w oparciu o program działań mający na celu pozyskiwanie nowych członków. Dla młodych osób współuczestniczenie w pracach Towarzystwa naukowego to możliwość zaprezentowania swoich osiągnieć badawczych, włączenia się do dyskursu naukowego, a dla doświadczonych naukowców sposobność przekazania następcom swojej wiedzy i umiejętności; 
  • zacieśnianie współpracy w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej z towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami, działającymi zarówno w kraju jak i poza jej granicami, w tym – Europejskim i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej. PTDL niech będzie platformą wymiany doświadczeń i najnowszych wytycznych oraz rekomendacji; 
  • rozwijanie współpracy z Władzami Uczelni kształcących na kierunku analityka medyczna w sprawie rozwiązań dotyczących dostępu do zawodu czy kształcenia ciągłego i specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, a także wymiany doświadczeń dotyczących nauczania na kierunku analityka medyczna;  kontynuowanie prac dotychczasowych i powołanie nowych Zespołów Ekspertów nad Rekomendacjami PTDL, przedstawiającymi aktualny sposób postępowania w określonych stanach klinicznych;
  •  zwiększenie lub co najmniej utrzymanie rangi czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna;
  • utrzymywanie bliskich, roboczych kontaktów z zarządami oddziałów terenowych PTDL, komisjami, jury nagród czy konkursów, redakcjami czasopism oraz wszystkimi innymi zespołami prowadzącymi działalność w obszarze promowania szeroko pojętej wiedzy medycznej. Rolą władz PTDL wszystkich szczebli jest animowanie wymiany doświadczeń i udzielanie pomocy wartościowym inicjatywom, w tym i projektom promującym wiedzę w społeczeństwie, jak na przykład Festiwal Nauki, czy innym inicjatywom upowszechniania wiedzy; 
  • rozwinięcie strony internetowej PTDL, poprzez dodawanie funkcjonalności coraz lepiej służących członkom Towarzystwa i projektom realizowanym przez PTDL, w tym utworzenie e-Akademii PTDL, z bezpłatnym dla osób opłacających składki dostępem do kursów i szkoleń.

W imieniu nowo wybranego Zarządu Głównego PTDL serdecznie dziękuję za owocną pracę Pani Prof. SUM Annie Mertas oraz wszystkim Członkom ustępującego Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za Państwa aktywność oraz zaangażowanie w 5-letnią pracę na rzecz Towarzystwa, i mam nadzieję na dalszą współpracę.

 

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Winsz-Szczotka

 

 

Sosnowiec, 07.11.2022.

Copyright © 2004-2023 PTDL