Aktualności » Zarząd » Serdecznie gratulacje dla Pani Moniki Pintal-Ślimak z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 19/12/2022 00:00

Szanowna Pani Prezes,

w imieniu Członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie gratuluję wyboru na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Wybór ten to dowód uznania dla Pani wiedzy i kompetencji, jakim obdarzyli Panią Delegaci VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych. Jesteśmy przekonani, że pod Pani kierownictwem KIDL będzie kontynuowała dotychczasowe sukcesy, a zawód diagnosty laboratoryjnego umocni swoją pozycję wśród przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego.

Życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji, i wierzymy, że długoletnia współpraca pomiędzy Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej a Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, będzie nadal efektywnie się rozwijać w celu osiągnięcia obopólnych korzyści, zaś w szczególności dla kształtowania nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

 Z wyrazami szacunku,                            

  Katarzyna Winsz-Szczotka

Copyright © 2004-2023 PTDL