Aktualności » Zarząd » Stypendium IFCC PSEP

Bogdan Solnica 31/12/2008 10:27

Stypendium w ramach PSEP (Professional Scientific Exchange Programme) przeznaczone jest dla młodych pracowników naukowych oraz doktorantów, poniżej 40 roku życia, realizujących swoje projekty w dziedzinie chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej. Corocznie IFCC przyznaje 2-3 osobom ze wszystkich krajów świata stypendium, na ogół na okres 2-3 miesięcy, rzadziej 6-12 miesięcy, umożliwiające wyjazd do najbardziej znanych ośrodków naukowych i podjęcie pracy naukowo-badawczej w temacie będącym najczęściej kontynuacją dotychczasowych badań lub związanym z realizacją pracy doktorskiej.
Wystąpienie z wnioskiem o stypendium do IFCC uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody ośrodka naukowego, w którym osoba aplikująca chciałaby podjąć badania naukowe oraz pisemnym oświadczeniem jednostki macierzystej zatrudniającej aplikanta o częściowym dofinansowaniu jego pobytu zagranicą. Jednostka macierzysta musi również udzielić stypendyście urlopu na czas pobytu zagranicznego. Pozostałe informacje na temat programu oraz stosowne dokumenty są dostępne natronie internetowej:
http://www.ifcc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26

Stypendium PSEP zostało w tym roku po raz pierwszy przyznane młodemu diagnoście laboratoryjnemu z Polski. Otrzymała je mgr analityki medycznej Joanna Pollak, doktorantka w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymała sześciomiesięczne stypendium IFCC – PSEP na pobyt w Department of Clinical Chemistry and Pharmacology Szpitala Uniwersyteckiego w Lund (Szwecja).
Mgr Joanna Pollak jest aktualnie na czwartym roku studiów doktoranckich i kończy przygotowanie rozprawy doktorskiej pt "Wybrane wskaźniki uszkodzenia nerek i ich związek z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”. W roku 2008 rozpoczęła również specjalizację w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
Pobyt na Uniwersytecie w Lund obejmie miesiące styczeń –lipiec 2009., podczas, którego mgr Pollak będzie prowadziła badania naukowe związane tematycznie z jej pracą doktorską pod kierunkiem największego autorytetu światowego w dziedzinie badań nad cystatyną C, profesora Andersa Grubba. Mgr Pollak została włączona do zespołu badawczego realizującego fragment trzyletniego wielokierunkowego projektu dotyczącego biologii cystatyn zatytułowanego „ Zastosowanie cystatyny C jako markera do nieinwazyjnej oceny przesączania kłębuszkowego w zależności od sposobu dawkowania leków”.

Copyright © 2004-2023 PTDL