Aktualności » Zarząd » Konferencja naukowa „Blaski i cienie immunoterapii. Postępy terapii w reumatologii”

Bogdan Solnica 07/04/2008 05:45

Zaprasazamy do udziału w konferencji naukowej "Blaski i cienie immunoterapii. Postępy terapii w reumatologii", która odbędzie się we Wrocławiu dnia 10.04.2008.
Miejsce obrad: Audytorium Jana Pawła II, Centrum Kliniczne Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 2/13.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz punkty edukacyjne: lekarze – 5 pkt., farmaceuci – 2 pkt., diagności laboratoryjni – 7 pkt.
Wstęp na salę obrad jest bezpłatny.

PROGRAM
9.00-9.25 - Znaczenie sygnałów komórkowych i międzykomórkowych w chorobach reumatycznych - prof. dr hab. Jacek Szechiński
9.25-9.45 - Układ transmisji sygnału JAK/STAT – przekaźnik sygnału na poziomie komóórkowym. Rola w reumatoidalnym zapaleniu stawów – dr hab. Piotr Wiland
9.45-9.55 - JAK3 – znaczenie w zapalnych chorobach stawów. Nowe możliwości terapii – lek. med. Joanna Krywejko
9.55-10.05 - Ocena aktywności czynników STAT u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – lek. med. Marta Madej
10.05-10.15 - Rola białek układu STAT we wczesnym zapaleniu stawów – lek. med. Magdalena Sokalska-Jurkiewicz
10.15-10.35 - Immunologiczne aspekty twardziny układowej i nowe możliwości terapeutyczne – lek. med. Ewa Morgiel
10.35-11.00 przerwa
11.00-11.20 - Nowe strategie immunoterapii chórób reumatoidalnych - prof. dr hab. Kazimierz Gąsio-rowski
11.20-11.40 - Perspektywy terapii tocznia układowego – dr Krzysztof Borysewicz
11.40-12.00 - Leczenie biologiczne w osteoporozie – lek. med. Agnieszka Matuszewska
12.00-12.10 - Markery obrotu kostnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów a aktywność choroby – lek. med. Agnieszka Matuszewska
12.10-12.20 - Aktywność syntazy tlenku azotu u chorych z zapaleniem stawów – lek. med. Beata Nowak
12.20-12.40 przerwa
12.40-13.00- Optymalizacja terapii chorób reumatoidalnych – dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
13.00-13.20 - Bezpieczeństwo farmakoterapii chórób reumatycznych – dr Jarosław Woroń
13.20-13.40 - Niepożądane działania obserwowane podczas terapii metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – dr Jerzy Świerkot
13.40-14.00 - Farmakoterapia chorób reumatoidalnych u kobiet w ciąży – dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska
14.00-14.15- Rola farmaceuty w terapii chorób reumatoidalnych – dr Łukasz Łapiński
14.15-14.35 - Rola farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego w terapii monitorowanej stężeniem leku – dr Paweł Kunicki
14.35-14.45 – Automatyzacja w monitorowaniu stężeń leków – mgr Magdalena Szostak
14.45-15.00 - Wpływ leków stosowanych w terapii chorób reumatoidalnych na wyniki badań laborato-ryjnych – dr Magdalena Hurkacz
15.00-15.10 - Wpływ statyn na syntezę tlenku azotu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów – dr Krzysztof Borysewicz
15.10-15.30 – Wydawanie certyfikatów
15.30.16.00 - lunch

Copyright © 2004-2022 PTDL