Aktualności » Zarząd » 17. Posiedzenie ZG PTDL - 17.09.2007

Ewa Majewska 16/08/2007 03:19

17. Posiedzenie ZG PTDL odbędzie się w dniu 17 września b.r.
o godz. 11.00 , w hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54.

Proponowany porządek dzienny:
1. Przyjęcie protokółu z 16. Posiedzenia ZG PTDL
2. XVI Zjazd PTDL
- sprawy organizacyjne (J.Majda)
- sprawy naukowe (M.Woźniak.)
- sprawozdanie ZG PTDL za kadencję 2004-2007 (M.Paradowski)
3. Dyskusja nad kandydatami z ramienia ZG PTDL
- na przewodniczącego
- do nowego Zarządu Głównego
- do Centralnej Komisji Rewizyjnej
4. Propozycje ZG PTDL dotyczące wyróżnień aktywnych członków (Członek Honorowy PTDL, odznaka "PTDL w uznaniu zasług")
5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż-Sypniewska)
6. Sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" (J.Kulpa)
7. Komunikaty
8. Wolne wnioski

Planowane zakończenie posiedzenia ok. godziny 14.30


Copyright © 2004-2022 PTDL