Aktualności » Zarząd » ZMIANA TERMINU ! zebrania ZG i przewodniczących Oddziałów Terenowych PTDL

Ewa Majewska 29/05/2007 05:29

Prosimy o przybycie na 16 Posiedzenie Plenarne ZG PTDL z udziałem Przewodniczących Terenowych Oddziałów PTDL kadencji 2004-2007 oraz 2007 - 2010.
Posiedzenie odbędzie się w dniu 25.06.2007 (poniedziałek) o godz. 10.45
w Sali Konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 (blisko Dworca W-wa Centralna).
Jednocześnie przepraszamy za zmianę terminu, która nastąpiła z przyczyn technicznych.
Propponowany porządek dzienny:
1.Przyjęcie protokółu z 15 Posiedzenia ZG PTDL w dn. 24.04.2007
2.Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL "POLMEDLAB 2007"
- bieżące sprawy organizacyjne i prace komitetu naukowego zjazdu (Jacek
Majda, Mieczysław Woźniak)
- szczegółowe programy sesji (refereują Przewodniczący sesji)
- sesje autorskie
- konkursy na najlepszą pracę magisterską i najlepszy poster (Mieczysław
Woźniak) oraz nagrody im. Sznajda i im. Krawczyńskiego (Jan Kulpa)
- propozycje poprawek do Statutu PTDL (M.Paradowski)
3.Propozycje ZG w sprawie nadania godności Członka Honorowego PTDL i Odznaki Honorowej "PTDL w Uznaniu Zasług"
4. Sprawy Oddziałów Terenowych (informacje o nowych władzach, udział w Zjeździe PTDL, propozycje oddziałów nadania wyróżnień)
5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż -Sypniewska)
6. Sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" - Jan Kulpa
6. Komunikaty
7. Wolne wnioski
UWAGA! Przewodniczący Sesji przedstawią na piśmie szczegółową tematykę wykładów problemowych w swoich sesjach (4 wykłady po 30 min. + 2-3 wystąpienia oryginalne dopiero po nadesłaniu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej prac oryginalnych). Przewodniczący Oddziałów Terenowych przedstawią na piśmie sprawozdanie z działalności za całą 3-letnią kadencjię, wypunktowując najważniejsze osiągniecia i wydarzenia.
W przerwie posiedzenia przewidziany jest lunch.
Planowane zakończenie posiedzenie około godz. 15.00
W uzasadnionych przypadkach prosimy o zawiadomienie o swojej absencji (0-42 677-66-10)

Copyright © 2004-2022 PTDL