Aktualności » Zarząd » ważna informacja - zebranie ZG PTDL 24.04.2007 r.

Ewa Majewska 04/04/2007 03:11

Uprzejmie proszę o przybycie na 15. Posiedzenie ZG PTDL kadencji 2004-2007. Posiedzenie odbędzie się w dniu 24.04.2007 (wtorek) o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Firmy Roche w Warszawie, Wybrzeże Gdyńskie 6b.

Proponowany porzšdek dzienny:

1). Przyjęcie protokółu z 14. Posiedzenia ZG PTDL w dn. 27.02.2007.
2). Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL „POLMEDLAB 2007”
-bieżšce sprawy organizacyjne, stron internetowa zjazdu (Jacek Majda, Bogdan Solnica)
-propozycje szczegółowych programów sesji, propozycje goœci zagranicznych (ref. Przewodniczšcy sesji)
-propozycje sesji autorskich
-przedstawienie regulaminów konkursów na najlepszš pracę magisterskš i najlepszy poster (Mieczysław WoŸniak)
-dyskusja i propozycje poprawek do Statutu PTDL (M. Paradowski)
3). Propozycje Zarzšdu Głównego w sprawie nadania godnoœci Członka Honorowego PTDL i Odznaki Honorowej „PTDL w Uznaniu Zasług”
4). Sprawy międzynarodowe (G. Odrowšż-Sypniewska).
5). Sprawy „Diagnostyki Laboratoryjnej” – Jan Kulpa
6). Komunikaty
7). Wolne wnioski.

Uwaga! Przewodniczšcy Sesji przedstawiš na piœmie szczegółowš tematykę wykładów problemowych w swoich sesjach (przypominam: 4 wykłady po 30 min + 2-3 wystšpienia oryginalne dopiero po nadesłaniu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej prac oryginalnych).
W przerwie posiedzenia przewidziany jest lunch.

Przewidywane zakończenie posiedzenia około godziny 14.30Z koleżeńskim pozdrowieniem

Copyright © 2004-2022 PTDL