Aktualności » Zarząd » WAŻNA INFORMACJA dla Przewodniczących Oddziałów terenowych PTDL

Ewa Majewska 21/03/2007 10:45

Zbliża się termin zebrań sprawozdawczo - wyborczych Oddziałów terenowych PTDL (do 15 czerwca b.r.), na których wybierzemy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów (XVI Zjazd PTDL, Wrocław )
Zgodnie z § 24 pkt. 1 Statutu PTDL Oddziałom przysługuje 1 Mandat na 20 członków.

Zarząd Główny opierając sie na liscie członków PTDL z dnia 1 marca 2007 r. informuje, że Oddziały wybierają podaną niżej liczbę delegatów, którzy będą reprezentować Oddział na Walnym Zgromadzeniu Delegatów podczas trwania XVI Zjazdu PTDL we Wrocławiu:

okręg / liczba mandatów

Białystok 8
Bydgoszcz 7
Gdańsk 8
Katowice 23
Kielce 9
Koszalin 4
Kraków 16
Lublin 12
Łódź 17
Olsztyn 6
Opole 6
Poznań 14
Rzeszów 11
Słupsk 3
Szczecin 8
Warszawa 30
Wrocław 19
Lubuski 4

Copyright © 2004-2022 PTDL