Aktualności » Zarząd » Polsko-niemiecka konferencja "Kontrola jakości"

Bogdan Solnica 25/09/2006 13:50

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej nt. "Zapewnienie dobrej jakości analitycznej wyniku badania warunkiem funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego", organizowanej wspólnie przez PTDL i niemieckie Towarzystwo Instand e.V. Konferencja odbędzie się dnia 6 listopada br., w godz 11:00. - 17:00. w Sali Widowiskowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137. Wykłady będą wygłaszane w języku angielskim.

W celu wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić pobrany formularz rejestracyjny i przesłać go na adres e-mail: sbialek@wp.pl oraz dokonać wpłaty kwoty 50 zł na konto Zarządu Głównego PTDL: 34 1020 3352 0000 1102 0079 7928 z dopiskiem "Konferencja".
Szczegółowy program konferencji zostanie przesłny pocztą elektroniczną do zarejestrowanych uczestników oraz zamieszczony na stronie PTDL.

Formularz Rejestracyjny

Copyright © 2004-2022 PTDL