Aktualności » Zarząd » Kondolencje od prof. V. Blatona

Bogdan Solnica 05/04/2005 15:02

Prof. Victor Blaton, Prezydent Forum Europejskich Towarzystw Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (FESCC), Honorowy Członek PTDL, nadesłał na ręce prof. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej następującą wiadomość:
"May I ask you to take over in your hands and bring it over to all of you from the FESCC EB and from all National Societes of Europe our deep compassion with the Polish People with the death of a great person, our prince of the Church, the Pope of Rome. We are together tonight to pray for all of us."
(Czy mogę prosić o przyjęcie i przekazanie wszystkim od Zarządu FESCC i od wszystkich narodowych Towarzystw Europy naszego głębokiego współczucia Polakom z powodu śmierci wielkiego człowieka, naszego Księcia Kościoła, Papieża Rzymu. Jesteśmy dziś wieczorem razem, aby modlić się za nas wszystkich.)

Copyright © 2004-2022 PTDL