Aktualności » Zarząd » Komunikat z 3 Zebrania ZG PTDL, Warszawa 26.01.2005 r.

Ewa Majewska 03/03/2005 04:41

1. Podczas zebrania wręczono listy gratulacyjne dr hab. Milenie Dąbrowskiej i dr hab. Grażynie Odrowąż – Sypniewskiej z okazji uzyskania nominacji profesorskich.
2. Omówiono nawiązanie i rozwój współpracy z towarzystwami naukowymi:
- Polskim Towarzystwem Andrologicznym ( 28 – 29 kwietnia PTA organizuje konferencję naukowo – szkoleniową VII Dzień Andrologii w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą )
- Polskim Towarzystwem Badań nad Miażdżycą ( planowane spotkanie w miejscowości Krąg - woj. Koszlińskie )
- Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
- Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
- Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym ( podjęto starania przygotowania wspólnej sesji PTE PTDL na zjeździe Towarzystwa Endokrynologicznego )
- Polskim Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologicznym
- Polskim Towarzystwem Nefrologicznym
3. ZG przegłosował propozycję obligatoryjnej przynależności do IFCC członków i zastępców członków ZG PTDL oraz przewodniczących i członków zarządów oddziałów terenowych.
Składki zbierane przez skarbników oddziałów przekazywane będą do skarbnika ZG PTDL.
Wzór deklaracji przynależności do IFCC ukaże się wkrótce na stronie internetowej PTDL.
4. Postanowiono, aby nowi członkowie IFCC otrzymali certyfikat potwierdzający przynależność do Federacji
5. Jednogłośnie przyjęto deklarację firmy Bio – Ksel sp. z o.o. z Grudziądza o przyjęcie w poczet członków wspierających PTDL

Copyright © 2004-2022 PTDL