Aktualności » Zarząd » Zapisy do IFCC LM

Bogdan Solnica 02/02/2005 13:05

Szanowni Państwo, Członkowie PTDL,

Zachęcam wszystkich, szczególnie najmłodszych członków naszego Towarzystwa do złożenia deklaracji wstąpienia do Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej - IFCC LM, z którym PTDL zrzeszone jest od wielu lat.
Członkostwo nasze, aktualnie obywateli Unii Europejskiej, w IFCC to nobilitacja oraz istotne przywileje :
- punkty edukacyjne za przynależność do Towarzystwa Międzynarodowego
- bezpłatny dostęp do czasopisma naukowego Clinical Chemistry Laboratory Medicine w wersji on- line
- możliwość ubiegania się o dofinansowanie czynnego udziału w zagranicznych kongresach naukowych, konferencjach i kursach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez FESCC-IFCC
W okresie ostatnich trzech lat 6 członków PTDL uczestniczyło w kursach naukowo-szkoleniowych organizowanych corocznie w Dubrovniku finansowanych przez FESCC-IFCC. W bieżącym roku organizatorzy Kongresu Euromedlab, który odbędzie się w maju w Glasgow, pokrywają koszt opłaty rejestracyjnej 6 członkom naszego Towarzystwa, młodym pracownikom nauki, którzy zaprezentują tam wyniki swoich badań.

Przynależność do IFCC LM zobowiązuje do opłacania składki członkowskiej w wysokości 20,- PLN rocznie.

Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Przedstawiciel Naukowy
PTDL w IFCC LM

Copyright © 2004-2022 PTDL