Aktualności » Zarząd » Konkurs Streszczeń zgłoszonych na Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej, Berlin 2011

Bogdan Solnica 26/12/2010 00:00

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa, którzy zgłosili lub zamierzają zgłosić streszczenia doniesień naukowych na 21. Międzynarodowy i 19. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Berlinie w maju 2011, do udziału w konkursie streszczeń. Nagrodą w konkursie będzie pokrycie kosztów wyjazdu na Kongres Autorów wyróżnionych prac. Konkurs odbędzie się zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com

 

Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!

 

Z poważaniem,

 

Za Zarząd Główny PTDL

Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Prezes

 

REGULAMIN KONKURSU STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 21. MIĘDZYNARODOWY KONGRES CHEMII KLINICZNEJ, BERLIN 2011

 

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie PTDL, którzy mają opłacone składki członkowskie (do roku 2010 włącznie) i są pierwszymi (lub prezentującymi) Autorami doniesień, których streszczenia zostały zgłoszone na Kongres.

 

2. W celu udziału w konkursie, po zgłoszeniu streszczenia (lub streszczeń – maksymalnie trzech) na Kongres zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej www.berlin2011.org , należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com następujące dokumenty:

 

a) Zgłoszone na Kongres streszczenie/streszczenia w formacie MS Word

 

b) Wiadomość e-mail generowana automatycznie, nadsyłana przez biuro Kongresu jako potwierdzanie zgłoszenie streszczenia, odrębną dla każdego przysyłanego na konkurs streszczenia.

c) Formularz danych osobowych ze zgodą na ich przetwarzanie, odrębny dla każdego zgłaszanego na konkurs streszczenia.

 

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie kompletnej dokumentacji dla każdego zgłaszanego streszczenia oraz potwierdzenie przez Zarząd odpowiedniego Oddziału PTDL przynależności uczestnika konkursu do Towarzystwa i opłacenia składek. Władze Oddziałów Terenowych będą otrzymywały pocztą elektroniczną zapytania o każdego uczestnika konkursu.

TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW – 21.01.2011.

 

4. Nadesłane streszczenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Główny PTDL, w składzie:

Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Prof. dr hab. Barbara Błońska-Fajfrowska

Prof. dr hab. Milena Dąbrowska

Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

Prof. dr hab. Bogdan Mazur

Członkowie Komisji będą oceniać nadesłane streszczenia nie mając żadnych informacji na temat ich Autorów, uwzględniając w punktowej ocenie wartość naukową streszczenia, metodykę badania oraz opracowanie wyników i formułowanie wniosków. Ostateczną ocenę pracy będzie stanowić suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji. Laureatami konkursu zostaną Autorzy streszczeń, które otrzymają największą liczbę punktów.

 

5. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej PTDL – 7.02.2011.

 

6. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów wyjazdu na 21. Międzynarodowy i 19. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Berlinie, w dniach 15-19.05.2011. Finansowanie będzie obejmowało opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, nie będzie natomiast obejmowało programu socjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie (www.diaglab.pl)

Copyright © 2004-2022 PTDL