Aktualności » Zarząd » Zapraszamy do tworzenia sekcji!

Bogdan Solnica 24/12/2010 00:00

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny na posiedzeniu dnia 23 listopada br. przyjął „Regulamin powoływania i działalności sekcji w Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej”. Stwarza to możliwośc tworzenia sekcji zrzeszających członków Towarzystwa o wspólnych zainteresowaniach zawodowych i naukowych, co było przedmiotem jednej z uchwał tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL w Wiśle.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, sekcja jest powoływana przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa zainteresowanych działalnością naukowo-badawczą i szkoleniową w określonej dziedzinie związanej z medycyną laboratoryjną. Do wniosku należy dołączyć informację o dorobku naukowym co najmniej trzech autorów wniosku, związanym tematycznie z planowanym zakresem działania sekcji. Członkowie powołanej sekcji wybierają jej zarząd, samodzielnie kształtują strukturę oraz określają cele i formy działalności. Zarząd Główny Towarzystwa nadzoruje i koordynuje działalność sekcji, mogą one

występować o finansowanie lub dofinansowanie określonych form działalności.

Członkiem Zarządu Głównego PTDL odpowiedzialnym za procedury tworzenia i nadzór nad dzialalnością sekcji jest Pani dr Ewa Leporowska (tel. 61-8850660, e-mail: ewa.leporowska@wco.pl ), do której możecie Państwo zwracać się ze wszelkimi pytaniami oraz przesyłać dokumentację niezbędną do powołania sekcji.

Zapraszamy i zachęcamy – sekcje tworzycie Państwo sami!

 

Z poważaniem,

Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Prezes PTDL

Copyright © 2004-2022 PTDL