Aktualności » Zarząd » Informacja o zebraniu Zarządu Głównego PTDL dnia 8.10.2010

Bogdan Solnica 08/12/2010 00:00

W dniu 8 października 2010. w Warszawie odbyło się 1. Zebranie Zarządu Głównego PTDL kadencji 2010-2013.


1. Zarząd Główny PTDL ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes:

Dr hab. Bogdan Solnica

 

Wiceprezesi:

Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

 

Sekretarz:

Dr Piotr Paluch

 

Skrabnik:

Mgr Danuta Kozłowska

 

Poprzedni Prezes PTDL:

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

 

Członkowie Zarządu:

Dr Tomasz Anyszek

Dr Sławomir Białek

Prof. dr hab. Barbara Błóńska Fajfrowska

Prof. dr hab. Milena Dąbrowska

Dr Marta Faryna

Dr Wojciech Gernand

Dr Ewa Leporowska

Dr hab. Bogdan Mazur

Dr Anna Mertas

Dr. Włodzimierz Pawłowski

Doc. Anna Raszeja-Specht

 

2. Funkcję Redaktora Naczelnego “Diagnostyki Laboratoryjnej” w kadencji 2010-2013 powierzono prof. dr hab. Janowi Kulpie.

 

3. Omówiono procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym nowego składu Zarządu Głównego i Oddziałów Terenowych Towarzystwa, sprawy przeniesienia rachunku bankowego i księgowości PTDL do Krakowa oraz zakładanie rachunków bankowych przez Oddziały Terenowe.

 

4. Zarząd wydelegował do Krajowego Komitetu Konsultacyjnego strony internetowej Lab Tests Online dr Martę Farynę na miejsce dotychczas pełniącego tę funkcję doc. Solnicy.

 

5. Poddano dyskusji zaprpoponowane przez Prezesa Towarzystwa projekty regulaminów powoływania, nadzorowania działalności i rozwiązywania sekcji oraz komisji problemowych PTDL. Uznano, że regulaminy wymagają poprawek, które zostaną uzgodnione w korespondencji mailowej. Omówiono propozycję powołania Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy oraz Komisji Problemowej do spraw kształcenia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Powołanie sekcji i komisji będzie rozwazone po przyjęciu regulaminów – na następnym zebraniu Zarządu.

 

6. Zarząd wydelegował ze swego grona przedstwaicieli do rozmów z władzami Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL): prof. Barbarę Błońską-Fajfrowską, doc. Bogdana Mazura i dr Włodzimierza Pawłowskiego. Rozmowy będą miały na celu omówienie zasad i form współpracy PTDL i IPDDL.

 

7. Omówiono bieżące sprawy międzynarodowe. Funkcję Narodowego Przedstawiciela w IFCC ponownie powierzono prof. Grażynie Odrowąż-Sypniewskiej. Jako Narodowego Przedstawiciela w EFCC Zarząd wydelegował dr Tomasza Anyszka. Działalność w komitetach problemowych EFCC zaproponowano dr Wojciechowi Gernandowi. Celem działania Zarzadu będzie zwiększanie obecności członków PTDL w strukturach EFCC i IFCC.

 

 

Copyright © 2004-2022 PTDL