Aktualności » Zarząd » Sekcja Hemostazy

Anna Raszeja-Specht 18/01/2011 16:10

Łódź, 2011-01-17.

 

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Sekcja Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki laboratoryjnej, zainteresowanych problematyką laboratoryjnej diagnostyki układu hemostazy zapraszamy na pierwsze posiedzenie Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy przy PTDL.

Spotkanie odbędzie się 11. 02. 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4 w sali posiedzeń Krajowej Rady.

 

Plan spotkania:

12.00 - otwarcie posiedzenia i przygotowanie wyborów,

13.00 – wybory przewodniczącego Sekcji, zastępcy przewodniczącego i sekretarza,

14.00 – przerwa,

14.30 – ustalenie planu działania Sekcji w 2011 r.

15.30 – sprawy bieżące, wolne wnioski,

16.00 – zakończenie spotkania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie przyjazdu na adres e-mail zamieszczony poniżej.

 

Z upoważnienia członków Sekcji

Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy,

pełniący obowiązki sekretarza

 

Jacek Golański

jacek.golanski@umed.lodz.pl

Tel.: 603 883 351

Copyright © 2004-2022 PTDL