Aktualności » Białystok

 • Joanna Matowicka-Karna 03/03/2008 05:39

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 19 marca 2008 r. (środa) o godz. 12:30
  w Sali Kolumnowej Akademii Medycznej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1

  PROGRAM

  1. Wykład : "Borelioza z Lyme" - dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AMB

  2. Prezentacja oferty firmy bioMerieux Polska Sp. z o.o.

  3. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 07/02/2008 04:06

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 20 lutego 2008 r. (środa) o godz. 13:50
  w Sali wykładowej Collegium Pathologicum AMB ul. J.Waszyngtona 13

  PROGRAM

  1. Wykład : "Elektroforeza białek płynu mózgowo-rdzeniowego" - dr hab. n. med. Barbara Mroczko - Zakład Diagnostyki Biochemiczej AMB
  2. Wykład : "Znaczenie badania płynu mózgowo-rdzeniowego w wybranych chorobach układu nerwowego" - dr n. med. Alina Kułakowska - Klinika Neurologii AMB
  3. Prezentacja oferty firmy Comesa Polska Sp. z o.o.
  4. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 02/01/2008 05:33

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Białymstoku zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się dnia 16 stycznia 2008 roku (środa) o godz. 13:15 w sali wykładowej Collegium Pathologicum AMB ul. J.Waszyngtona 13

  PROGRAM
  1. Wykład pt.:
  "Wirusowe zapalenia wątroby - wybrane zagadnienia kliniczne" -
  dr hab. n. med. Anatol Panasiuk
  Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Akademii Medycznej w Białymstoku

  2. Prezentacja oferty handlowej firmy ABBOTT

  3. Sprawy różne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 26/11/2007 13:07

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Oddział w Białymstoku

  zapraszają na POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE, które odbędzie się
  w dniu 30 listopada 2007 r. (piątek) o godz. 17:00
  w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej, ul. Świętojańska

  PROGRAM

  1.Dr n. med. Katarzyna Mazgajska-Barczyk :
  "Wybrane zagadnienia diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego".

  2. Dr n. med. Jarosław Piszcz :
  "Klasyfikacja WHO chorób mieloproliferacyjnych".

  3. Dr n. med. Jarosław Piszcz :
  "Przeciwciała monoklonalne w leczeniu chorób limfoproliferacyjnych".

  4. Dr n. med. Joanna Osada :
  "Wady i zalety automatycznego różnicowania leukocytów".

  5. Dr n. med. Małgorzata Rusak :
  "Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce chorób rozrostowych".

  Przewodniczący Białostockiego Oddziału PTHiT
  Prof. dr hab. med. Janusz Kłoczko

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 13/11/2007 07:21

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się dnia 21.11.2007 r. (środa) o godz. 13:15
  w sali wykładowej
  Collegium Pathologicum AMB ul. J.Waszyngtona 13

  PROGRAM

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr hab. n. med. Bogusław Kędra II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej "Stany ostre w chirurgii"

 • Alicja Gabrylewska 10/05/2006 07:42

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na
  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 23 maja 2006r. o godz.12 15

  SALA WYKŁADOWA Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.L.Zamenhofa Białystok ul.J. Waszyngtona 17  PROGRAM

  12 15 – 12 20 Otwarcie zebrania
  - dr n. med. Alicja Gabrylewska

  12 20 – 12 40 Oferta firmy Dade Behring - Rafał Cegielski


  12 40 – 13 40 Rola i funkcje adiponektyny w ustroju człowieka –
  dr n. med. Ryszard Tomasiuk
  / Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie /


  13 40 – 14 00 Dyskusja

 • Alicja Gabrylewska 09/04/2006 05:36

  Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Białymstoku
  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Białymstoku
  Mają zaszczyt zaprosić na spotkanie pt:

  MIEJSCE DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM
  POSTĘPOWANIU KLINICZNYM

  Spotkanie odbędzie się w AULA MAGNA Pałacu Branickich w Białymstoku
  19 kwietnia 2006r. o godznie 18 30

  PROGRAM

  Wprowadzenie - dr hab. Wiesław Zarzecki - Prezes PTL

  Prezentacja Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej AMB -
  dr hab. Piotr Jakoniuk - Kierownik Zakładu

  Centralizacja i automatyzacja badań mikrobiologicznych -
  dr hab. Piotr Jakoniuk

  Nowe możliwości terapii zakażeń- dr Paweł Sacha

  Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki - dr Katarzyna Leszczyńska

  Interpretacja klinicznych danych mikrobiologicznych i farmakologicznych: indeks PK/PD - dr Anna Łukaszewska - Warszawa

  Aspekty ekonomiczne diagnostyki i leczenie zakażeń -
  mgr Barbara Stefankowska - Warszawa


  dr n. med. Alicja Gabrylewska
  Przewodnicząca białostockiego Oddziału PTDL

 • Alicja Gabrylewska 01/03/2006 04:53


  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na
  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 15 marca 2006r. o godz.12 15

  SALA WYKŁADOWA Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.L.Zamenhofa

  Białystok ul.J. Waszyngtona 17
  PROGRAM


  12 15 – 12 30 Otwarcie zebrania - dr n. med. Alicja Gabrylewska


  12 30 – 13 30 Prezentacja oferty firmy Limarco – Marek Domaradzki
  / Dyrektor Handlowy firmy Limarco /


  13 30 – 14 30 Przewlekłe białaczki limfatyczne – nowe czynniki prognostyczne - dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk
  / Zakład Diagnostyki Hematologicznej AM w Białymstoku /

  14 30 – 15 00 Dyskusja

  dr n. med. Alicja Gabrylewska
  Przewodniczšca białostockiego
  Oddziału PTDL

 • Alicja Gabrylewska 09/02/2006 06:07


  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na
  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 15 lutego 2006r. o godz.12 00

  SALA WYKŁADOWA Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.L.Zamenhofa

  Białystok ul.J. Waszyngtona 17
  PROGRAM


  12 00 – 12 10 Otwarcie zebrania - dr n. med. Alicja Gabrylewska


  12 10 – 13 30 Retikulocyty w diagnostyce hematologicznej - prof. dr hab. Kazimierz Sułek
  /Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny- Warszawa /


  13 30 – 13 45 Dyskusja


  13 45 – 14 45 SYSMEX w diagnostyce hematologicznej – mgr Dorota Jagodzińska
  / Produkt Manager Haematology Sysmex Polska/

  14 45 – 15 00 Dyskusja


  dr n. med. Alicja Gabrylewska
  Przewodniczšca Białostockiego
  Oddziału PTDL

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na
  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 15 lutego 2006r. o godz.12 00

  SALA WYKŁADOWA Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.L.Zamenhofa

  Białystok ul.J. Waszyngtona 17
  PROGRAM


  12 00 – 12 10 Otwarcie zebrania - dr n. med. Alicja Gabrylewska


  12 10 – 13 30 Retikulocyty w diagnostyce hematologicznej - prof. dr hab. Kazimierz Sułek
  /Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny- Warszawa /


  13 30 – 13 45 Dyskusja


  13 45 – 14 45 SYSMEX w diagnostyce hematologicznej – mgr Dorota Jagodzińska
  / Produkt Manager Haematology Sysmex Polska/

  14 45 – 15 00 Dyskusja
  dr n. med.Alicja Gabrylewska
  Przewodniczšca Białostockiego
  Oddziału PTDL

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na
  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 15 lutego 2006r. o godz.12 00

  SALA WYKŁADOWA Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.L.Zamenhofa

  Białystok ul.J. Waszyngtona 17
  PROGRAM


  12 00 – 12 10 Otwarcie zebrania - dr n. med. Alicja Gabrylewska


  12 10 – 13 30 Retikulocyty w diagnostyce hematologicznej - prof. dr hab. Kazimierz Sułek
  /Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny- Warszawa /


  13 30 – 13 45 Dyskusja


  13 45 – 14 45 SYSMEX w diagnostyce hematologicznej – mgr Dorota Jagodzińska
  / Produkt Manager Haematology Sysmex Polska/

  14 45 – 15 00 Dyskusja


  dr n. med. Alicja Gabrylewska
  Przewodniczšca Białostockiego
  Oddziału PTDL

 • Alicja Gabrylewska 15/01/2006 13:04

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na
  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 18 stycznia 2006r. o godz.12 00

  SALA WYKŁADOWA Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.L.Zamenhofa
  Białystok ul.J. Waszyngtona 17

  PROGRAM

  12 00 – 12 10 Otwarcie zebrania
  - dr n. med. Alicja Gabrylewska

  12 10 – 12 30 Profil firmy EUROIMMUN – mgr inż. Karol Lakwa

  12 30 – 12 50 Diagnostyka kolagenoz : strategia badania przeciwciał przeciwjšdrowych/ANA/ - dr n.med. Małgorzata Klimczak

  12 50 – 13 10 Róznicowanie i znaczenie kliniczne przeciwciał przeciwjšdrowych / ANA/ – mgr inż. Karol Lakwa

  13 10 – 13 30 Zapalenia naczyń : przeciwciała przeciwko granulocytom /ANCA / – mgr inż. Karol Lakwa

  13 30 – 13 50 Anty – CCP / cyclic citrullinated peptyd / - nowy marker reumatoidalnego zapalenia stawów - dr n.med. Małgorzata Klimczak

  13 50 – 14 10 Serologiczna diagnostyka zakażeń Borrelia przy użyciu IIFT, ELISA i Western-blot z zastosowaniem nowego wysokoczułego i specyficznego antygenu rekombinowanego VIsE -
  dr n.med. Małgorzata Klimczak

  14 10 – 14 30 DyskusjaCopyright © 2004-2022 PTDL